Over het ontvangen van 200 euro precario

Hoe gaat het met de uitbetaling van 200 euro precario? In dit bericht leest u de stand van zaken en ook wat u moet doen als u nog niet reageerde.

Bankbiljetten

De eerste betalingen zijn gedaan, tot eind maart gaat dit door. Wie nog geen bankrekeningnummer doorgaf ontvangt van ons een herinneringsbrief en binnenkort zijn er nog speciale inloopmiddagen in het gemeentehuis.

De uitbetaling

Wij betalen het bedrag van 200 euro gespreid uit. Tot eind maart zijn wij hiermee bezig. De gespreide uitbetaling komt doordat wij de bankrekeningnummers gaandeweg binnenkregen. Alle gegevens controleren wij zorgvuldig en verwerken ze in de administratie. Dit vraagt tijd.

Twijfel over juiste rekeningnummer?

Weet u niet zeker of het juiste rekeningnummer bij ons bekend is? Mail ons dan even. Dit is het adres: teruggaveprecario@nederbetuwe.nl. U kunt ook naar het gemeentehuis bellen via tel. 14 0488.

Rekeningnummer alsnog doorgeven?

Bent u vergeten te reageren op de brief met het verzoek uw rekeningnummer door te geven? Via DigiD kunt u dit nog steeds doen. In de brief die u kreeg staat hoe dit kan. Deze informatie is elders te vinden op onze website.

Heeft u geen DigiD? Wacht u dan op de brief die wij begin maart sturen naar de huishoudens van wie wij geen reactie ontvingen. In deze herinneringsbrief staat tot wanneer en hoe u het rekeningnummer alsnog kunt doorgeven.

Herinnering

Zoals in de vorige alinea is aangegeven: begin maart sturen wij herinneringsbrieven waarin staat tot wanneer en hoe u het rekeningnummer alsnog kunt doorgeven. U kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail doorgeven. In deze brief staat ook wanneer er extra inloopmiddagen zijn in het gemeentehuis als u liever persoonlijk iemand wilt spreken over de terugbetaling.