Oud-waarnemend burgemeester D. Kraaijveld overleden

op 24 juli in zijn woonplaats Gameren

Gras in het veld

Vorige week vernamen wij het droevige bericht dat op 24 juli in zijn woonplaats Gameren is overleden

de heer D. Kraaijveld

Oud-waarnemend burgemeester
van de toenmalige gemeente Echteld

De heer Kraaijveld was de laatste burgervader van Echteld in de jaren 2000 en 2001 voordat deze gemeente werd samengevoegd met Kesteren en Dodewaard tot de huidige gemeente Neder-Betuwe.

De kundigheid en professionaliteit die hij meebracht naast zijn bestuurlijke ervaringen waren een baken van rust en vertrouwen. Dat zijn inzet veel betekenis heeft gehad illustreert onze brandweerlocatie in het dorp Ochten dat de naam draagt D. Kraaijveldplein.

Wij herdenken hem met veel respect.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost en sterkte toe voor nu en in de toekomst.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe

G.S. Stam                        E. van der Neut         A.J. Kottelenberg
gemeentesecretaris         griffier                        burgemeester