Ondertekening overeenkomst voor renovatie Hervormde school Opheusden

Marien Klein (gemeente Neder-Betuwe), Riny van der Mark (SSBB) en Rijk Arends (De Hervormde School, Opheusden)

Marien Klein (gemeente Neder-Betuwe), Riny van der Mark (SSBB) en Rijk Arends (De Hervormde School, Opheusden) - foto door 3JetFotografie Ochten

De ondertekening van de financieringsovereenkomst door het bestuur van De Hervormde School in Opheusden en de gemeente Neder-Betuwe, is het vertrekpunt van een ingrijpende renovatie van het voor veel Opheusdenaren vertrouwde schoolgebouw naast de Hervormde kerk. De school bijt het spits af in een reeks projecten voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in de kernen van de gemeente tussen 2021 en 2025.

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

De renovatie van De Hervormde School in Opheusden is het eerste project dat in het kader van het IHP wordt opgepakt. Een primeur. In het in 2019 door de raad aangenomen IHP staan de investeringen die de komende jaren nodig zijn om onderwijs in goede schoolgebouwen in Neder-Betuwe te geven. De besturen van scholen en kinderopvang en de gemeente zijn bij de totstandkoming van het IHP betrokken. Het geeft houvast welke investeringen in de huisvesting op een bepaald moment nodig zijn en voorkomt afzonderlijke ad hoc huisvestingsaanvragen.

Tevreden gemeente

Deze renovatie markeert de betekenis van het IHP. De samenwerking bij de totstandkoming tussen alle betrokkenen uit het onderwijsvel doet ook recht aan de verschillende grondslagen van scholen in de gemeente Neder-Betuwe. Het renovatieproject in Opheusden heeft de primeur maar andere scholen in andere dorpskernen komen aan de beurt. Wethouder Marien Klein: “Goede en voldoende onderwijshuisvesting is een van de grootste uitdagingen van onze kinderrijke gemeente. Investeren in onderwijshuisvesting is echt investeren in de toekomst voor onze kinderen. De Hervormde school heeft hier lang op moeten wachten, maar de belofte uit het verleden wordt nu ingelost".

Eigentijds schoolgebouw De Hervormde School

Waar voorziet de renovatie van de Opheusdense hervormde school in? Leerlingen en leraren krijgen straks de beschikking over een mooi en eigentijds pand dat voldoet aan alle kwaliteitseisen en dat weer 25 jaar mee kan. Daarnaast wordt het een bijna energie neutraal gebouw (BENG), door de verbeterde isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Ook krijgt het pand wat extra ruimte voor bijv. interne begeleiding. Riny van der Mark, directeur SSBB: “Onze leerlingen en medewerkers vertoeven na de voltooiing van de renovatie in een markant en beeldbepalend gebouw uit 1920 dat voldoet aan de strenge kwaliteitseisen anno nu.”