Ondersteuning cultuur- en buurtorganisaties in coronajaar 2021

Neder-Betuwse cultuur- en buurtorganisaties zijn door de corona-maatregelen in 2021 in de financiële problemen gekomen. En het college van Neder Betuwe heeft een subsidiebedrag beschikbaar gesteld om die organisaties financieel te helpen. Het gaat om financiële problemen die in het afgelopen – boekjaar 2021- jaar zijn ontstaan.

Het gaat om de kosten van een organisatie die niet (meer) betaald kunnen worden, doordat de normale inkomsten ontbreken of misgelopen inkomsten vanwege de coronamaatregelen, de langdurige sluiting.

Organisaties die gebruik maken van een rijksregeling, komen niet voor de subsidie in aanmerking. Kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.

Organisaties die uitsluitend van de gemeente een kwijtschelding van de huur hebben ontvangen, kunnen wél in aanmerking komen. Download hier de compensatieregeling voor 2021 en het aanvraagformulier:

Let op: Uw  aanvraag moet uiterlijk 1 juni 2022 door de gemeente zijn ontvangen.