Omgevingsvisie Neder-Betuwe

Activiteiten rondom invoering nieuwe Omgevingswet.

Ansichtkaart met collage plekjes in Neder-Betuwe.

De nieuwe Omgevingswet
Op dit moment werkt de overheid aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet komt in de plaats van 26 andere wetten en regelingen. De Omgevingswet is gericht op het verbeteren en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Regels en richtlijnen worden inzichtelijker en eenvoudiger voor inwoners, ondernemers en initiatiefnemers voor aanvragen, vergunningen en initiatieven. Op dit moment is de planning dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 ingaat. Een instrument van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Neder-Betuwe
Iedere gemeente in Nederland stelt een Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving op. De Omgevingsvisie gaat over ruimte, water, landschap, natuur, klimaat, duurzaamheid, wonen, werken, infrastructuur, verkeer en vervoer, gezondheid en cultureel erfgoed.
In 2018 en 2019 hebben we inwoners geïnformeerd over de komst van de Omgevingsvisie. 900 inwoners hebben destijds een ansichtkaart ingevuld, waarbij zij lieten weten waar ze trots op zijn en wat beter kan.
De Omgevingsvisie Neder-Betuwe is nu in concept opgesteld en schetst een toekomstbeeld met belangrijke waarden, die Neder-Betuwe kenmerken en wil behouden en versterken voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast schetst de Omgevingsvisie ook een beeld waar we de komende jaren aan willen werken. Dit zijn de speerpunten. We willen graag weten of onze inwoners en ondernemers Neder-Betuwe in de Omgevingsvisie herkennen.

Wat is belangrijk om in de toekomst prettig in Neder-Betuwe te wonen?
Neder-Betuwe is een mooie groene gemeente in een waterrijke omgeving. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Neder-Betuwe is constant in ontwikkeling. De laanbomenteelt is kenmerkend, maar de wijze waarop is aan het veranderen. De komende jaren worden in Neder-Betuwe veel nieuwe woningen gebouwd, wat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld voorzieningen, verkeer, groen, scholen en winkels. Door de energietransitie is het noodzakelijk dat er windmolens en zonneparken komen om ons van duurzame energie te voorzien. Ook is er vraag naar ruimte voor bedrijven. Hoe willen we dat onze gemeente er in de toekomst uitziet?

Publieksacties over de Omgevingsvisie vanaf 14 september
Vanaf 14 september starten verschillende publieksacties voor inwoners en ondernemers over de Omgevingsvisie van Neder-Betuwe. Volgende week wordt een flyer over de publieksacties meegestuurd met het huis-aan-huisblad. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten in de kernen en je kunt een online bijeenkomst via Zoom bijwonen. Je kunt ook je mening geven. We houden een peiling of inwoners en ondernemers Neder-Betuwe herkennen in de Omgevingsvisie.

Raadsbijeenkomst op 30 september
Op donderdag 30 september is er een raadsbijeenkomst over de Omgevingsvisie. De raad gaat dan in gesprek met inwoners en ondernemers over de visie aan de hand van een aantal dilemma’s. Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via email: omgevingsvisie@nederbetuwe.nl.

In oktober ligt de Omgevingsvisie ter inzage
Eind oktober ligt de Omgevingsvisie 6 weken ter inzage. In deze periode kun je een zienswijze indienen. De zienswijze wordt betrokken bij de besluitvorming door de raad. Via het Gemeentenieuws wordt bekend gemaakt wanneer en waar de visie ter inzage komt te liggen.

In februari 2022 neemt de gemeenteraad een besluit
De verwachting is dat de gemeenteraad in februari 2022 een besluit neemt over de visie, daarmee wordt de Omgevingsvisie vastgesteld.