Nieuwe fase ontwikkeling veerhaven Ochten

Met de ondertekening van een realisatieovereenkomst door de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschap Rivierenland en gemeente Neder-Betuwe is de ontwikkeling van de veerhaven Ochten een nieuwe fase in gegaan.

Ontwerptekening ontwikkeling veerhaven Ochten

De plannen voor de herinrichting van veerhaven Ochten zijn grotendeels klaar. De haven van deze Gelderse locatie langs de Waal, krijgt een nieuwe inrichting, met veel aandacht voor natuur en recreatie. Begin volgend jaar liggen de vergunningen en het provinciaal inpassingsplan ter inzage. Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland hebben het plan samen opgesteld. Waterschap Rivierenland krijgt de regie in de nieuwe fase die nu van start gaat.  

Ander Ochten

Het gebied tussen de dijk en de rivier bij Ochten gaat er anders uitzien. Aan de dijk komt een hoogwatervrij terrein vanwaar je het gebied kunt ontdekken. De haven wordt opgeknapt en er komen aanlegplaatsen voor een Waaltaxi en kleine rondvaartboten. In de uiterwaard wordt een geul aangelegd. Dat wordt een mooie groene omgeving voor plant en dier. Er komen wandelpaden met bankjes en tafels. Recreanten kunnen hun auto achterlaten op een nieuwe parkeerplaats.

Eén partij

Waterschap Rivierenland begint in 2023 met de uitvoering van de dijkversterking en zal deze ontwikkeling meenemen. Onder meer door het hergebruik van materialen kan er duurzaam gewerkt worden. Door de uitvoering onder te brengen bij één partij is er meer grip op de kosten en is overlast mogelijk beter te beperken. 

Geslaagde samenwerking

De deelnemende partijen werken al meerder jaren aan de veerhaven en omgeving. De ondertekening van een realisatieovereenkomst bekrachtigt die samenwerking. Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Als bestuurder heb ik de Waal rondom Ochten regelmatig bezocht. We werken namelijk hard aan een veilige en mooie Waal. Veerhaven Ochten zal daarin een mooie plek innemen. Daarnaast ben ik trots op de geslaagde samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland. Vier partijen die elkaar daadwerkelijk hebben gevonden in een ambitieus waterproject, dat is heel bijzonder.” 

Riviernatuur

Jos van Hees, directeur Netwerkontwikkeling, Rijkswaterstaat: “De gebiedsontwikkeling bij Veerhaven Ochten biedt ons prachtige kansen om samen te werken aan de verbetering van riviernatuur. Met een geul die aan twee zijden met de rivier is verbonden, kunnen we op dit stukje van aan de Waal ruimte maken voor een diversiteit aan plant- en diersoorten. Zo wordt het een gebied om riviernatuur te beleven!”

Aantrekkelijker

Herma van Dijkhuizen, wethouder Recreatie en toerisme, Neder-Betuwe: “Het gebied rond de Veerhaven in Ochten aantrekkelijker maken voor onze inwoners. Als gemeente zijn wij heel blij met deze ontwikkeling. Ik verwacht dat ook gasten van buiten Ochten worden geprikkeld om te komen genieten van de rivier, prachtige natuur en mooie wandelroutes.”

Meer bereiken door samenwerking

Hennie Roorda, Heemraad Waterschap Rivierenland: “Waterschap Rivierland gaat de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten aanleggen samen met de uitvoering van de dijkversterking in de gemeente Neder-Betuwe. De werkzaamheden van beide projecten liggen in hetzelfde gebied en omvatten dezelfde type werkzaamheden. Het zand en de klei die vrijkomen uit de nevengeul in de uiterwaard zullen worden gebruikt bij de dijkversterking. Dit zorgt voor minder uitstoot van vrachtwagens. Door beide projecten samen uit te voeren verwachten we een lagere kostprijs voor de gebiedsontwikkeling en minder overlast voor de omgeving. Dit is een mooi voorbeeld hoe overheden door samen te werken meer kunnen bereiken.