Neder-Betuwe scoort goed als MKB-vriendelijke gemeente

Met plaats 14 op de provinciale ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten in provincie Gelderland neemt Neder-Betuwe een prachtige plek in.

Bedrijven in Dodewaard, gemeente Neder-Betuwe

Bedrijven in Dodewaard, gemeente Neder-Betuwe

Het is een forse stijging met 22 treden ten opzichte van de vorige MKB-verkiezingen in 2018-2019. Een opsteker. Het geeft inspiratie om samen met de ondernemers verder te werken aan een zo goed mogelijke dienstverlening in de toekomst.

Wethouder Stefan van Someren: “Dagelijks investeren wij in een goed en duurzaam ondernemersklimaat. Belangrijk voor onze ondernemers die vanuit Neder-Betuwe hun bedrijf runnen in goede en in minder goede tijden. Zij zijn onze ondersteuning zeer waard want zij zijn ook een belangrijke motor in onze samenleving met hun denkkracht en innovatieve ideeën en niet te vergeten als werkgevers van veel inwoners uit onze gemeente en regio.” 

Kortere lijnen

In de afgelopen jaren is door Neder-Betuwe extra ingezet op een betere digitale en telefonische bereikbaarheid tussen ondernemers en gemeente, er kwam een veel kortere en snellere lijn met de bedrijvencontactfunctionaris en via instelling van de zogenoemde regiekamer kregen ondernemers sneller antwoord op vragen hoe kansrijk initiatieven zijn. 
Van Someren: “En we bieden elkaar van tijd tot tijd een luisterend en kritisch oor en zoeken samen naar oplossingen. Ook die betrokkenheid werpt veel vruchten af.” Winst is nog te behalen op de snelheid van dienstverlening, klantgerichtheid en het geven van ‘waar voor het geld’. 

Provinciale en landelijke scores

Plaats 14 van Neder-Betuwe onder de 51 provinciale gemeenten betekent een stijging van 22; in 2018-2019 stonden wij op plaats 36. Landelijk staat Neder-Betuwe op plaats 133 van alle 351 Nederlandse gemeenten; in 2018-2019 was dat plaats 264. Van alle middelgrote gemeenten in Nederland – dat zijn er 233 - neemt Neder-Betuwe de 80ste plaats in. 

De rapportage

 • De tevredenheid van de ondernemers over het ondernemersklimaat in de eigen gemeente
  Gemeente Neder-Betuwe scoort op dit onderdeel een 7,1 bij onze ondernemers. Dat is boven het gemiddelde cijfer van 6,9. Het cijfer in 2018/2019 betrof een 6,2. 
 • Het imago van onze gemeente
  Neder-Betuwe krijgt van ondernemers buiten onze gemeente een scorepercentage van 0,1 en levert een (gedeelde) 28ste plaats op.  
 • De gemeentelijke communicatie en het gemeentelijk beleid
  Onze gemeente scoort hierin maar liefst een 8ste plaats met een score van 2,3. Onze score ligt hiermee boven het gemiddelde van 2,0. In 2018- 2019 was dit 1,6. Overigens gaf 42% van onze ondernemers aan dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft gehad. De dienstverlening tijdens de coronacrisis wordt gewaardeerd op een 6,6. Dat is ruim boven het landelijke gemiddelde van 6,1. 
 • Prijskwaliteitverhouding van de gemeentelijke lasten
  De ondernemers scoorden onze gemeente naar plek 24 met cijfer 6,4. Dit betreft precies het provinciale gemiddelde. In 2018-2019 stonden wij een 6,2.

Bijlagen

Rapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2020-2021 Neder-Betuwe

Bijlagenrapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2020-2021 Neder-Betuwe