Maand van de Veiligheid: buitengebied aantrekkelijk voor criminelen

Oktober is Maand van de Veiligheid in Neder-Betuwe. Deze week geven we extra aandacht aan veiligheid in het buitengebied.

 

Hennepplantage in een schuur

Het mooie buitengebied in Gelderland-Zuid is steeds vaker in beeld als een geliefde plek voor criminaliteit in de meest brede zin van het woord. Boeren, tuinders en ondernemers die financieel moeite hebben het hoofd boven water te houden zijn kwetsbaar.

Leegstaande schuren

Onder meer leegstaande schuren zijn gewilde objecten voor criminelen die plaats en ruimte zoeken voor hun activiteiten. Activiteiten met vaak een ondermijnend karakter, waardoor onder- en bovenwereld met elkaar verstrengeld raken.

Recente cijfers tonen aan dat ongeveer 15 procent van de ondernemers in het buitengebied wordt benaderd door criminelen die volop kansen zien voor hun activiteiten om meerdere redenen:

  • Er is minder controle omdat er minder mensen wonen in het buitengebied.
  • Productie- en opslagruimte voor hennepteelt of xtc-labs valt niet zo erg op.
  • Illegale dumping van drugsafval is vaak ongezien mogelijk.

Zeg ‘Nee!’ wanneer je de vraag krijgt of je schuur beschikbaar is! Want voor je het weet kun je niet meer terug.

Verdacht Signaal? Wat kun je doen?

  • Sluit je aan bij WhatsApp-groep in de buurt en houd elkaar op de hoogte bij verdachte signalen.
  • Meld signalen bij de politie via 0900-8844 (geen spoed) of 112 (spoed).
  • Meld anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

Een veilig buitengebied

Met nog 13 gemeenten in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werkt gemeente Neder-Betuwe samen voor een schoon, heel en veilig buitengebied. Met als doel: bestrijden en voorkomen van criminaliteit. Dat doen zij in samenwerking met ondernemers, inwoners en partners als Omgevingsdienst, Politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland en handhaving.

Lees meer over het project Veilig Buitengebied:

Burgemeester Jan Kottelenberg: “Veiligheid: daar moeten we samen voor zorgen. Het is niet alleen de zorg van politie en beveiligers. Als burger moet je alert zijn. Goed nadenken wie en wat je vertrouwen waard is. Sommige zaken zijn nu eenmaal te mooi om waar te zijn. Op het internet en in het werkelijke leven. Bovendien, als je iets verdachts ziet of in de problemen bent gekomen: meld het. Zoek hulp. Neem contact op met de politie of doe een anonieme melding. Lees deze en komende weken hoe we samen kunnen zorgen voor onze veiligheid.”

Meld Misdaad Anoniem

Er zijn veel redenen voor mensen om criminele situaties niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van melden niet kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken willen hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem zorgt ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.

Contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is 7 dagen per week bereikbaar via (0800) 70 00. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving opwww.meldmisdaadanoniem.nl/melden.