JOP Ochten verhuist naar de Oranjestraat

Afbeeldingen van de locatie waar de JOP komt

Vorig jaar plaatsten we een tijdelijke jongerenontmoetingsplek (JOP) naast de Veerstoep aan de Waalbandijk in Ochten. In oktober van dit jaar starten naar verwachting de voorziene werkzaamheden aan de Waalbandijk. De tijdelijke JOP wordt dan verplaatst naar een definitieve locatie. De JOP komt dan aan de Oranjestraat.

Ontmoetingsplek voor jongeren

Gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk dat iedereen fijn en veilig kan wonen in Ochten. We willen een gemeente zijn waar jong en oud een plek hebben om samen te komen, samen te bewegen of te spelen. Daarom zorgen we voor ontmoetingsplekken voor jongeren in onze gemeente, in de vorm van een JOP.

Uitgebreid locatieonderzoek

De nieuwe locatie aan de Oranjestraat is na uitgebreid onderzoek van de gemeente gekozen als meest geschikte locatie voor een JOP. Het college van B&W heeft ingestemd met deze locatie. Criteria voor de locatie van de nieuwe JOP zijn tijdens een eerdere participatiebijeenkomst op 13 februari 2024 opgehaald. Belangrijke aandachtspunten zijn verlichting, veiligheid en ligging. Maar ook sociale controle, voldoende privacy voor jongeren en bereikbaarheid zijn meegenomen.

Een fijne plek voor jongeren én omwonenden

Gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk dat ook deze JOP-locatie een fijne en veilige plek wordt voor jongeren en omwonenden. Dit kan alleen door samen te werken. We vragen onze inwoners om input via een digitale vragenlijst. Ook wordt op dinsdag 9 juli 2024 een inloopavond georganiseerd.

Vragenlijsten

Vervolgstappen

Komend najaar organiseert de gemeente een tweede bijeenkomst voor buurtbewoners over de JOP waarin besluiten op basis van input van inwoners worden toegelicht. Want: een fijne ontmoetingsplek maken we samen, door in gesprek te gaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de JOP Ochten? Of heeft u vragen? Kijk op deze website voor meer informatie.