Inwonersenquête: Wat vindt u van de Linge?

Via een enquête willen we beter inzicht krijgen in hoe inwoners van de betrokken gemeenten de Boven-Linge ervaren en gebruiken. Ook zijn we op zoek naar goede ideeën om de Boven-Linge te verbeteren.

gebied Neder-Betuwe Alt

Waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland en de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Neder-Betuwe, Tiel en Buren stellen samen een plan op voor de Boven-Linge, het deel van de rivier de Linge tussen Doornenburg en Buurmalsen. Met het plan willen we de Boven-Linge mooier, functioneler en aantrekkelijker maken. Als eerste stap onderzoeken we de kansen voor water, natuur en recreatie. We willen daarbij graag uw mening horen.

Via een enquête willen we beter inzicht krijgen in hoe inwoners van de betrokken gemeenten de Boven-Linge ervaren en gebruiken. Ook zijn we op zoek naar goede ideeën om de Boven-Linge te verbeteren.


Vult u onze enquête in?

Wilt u ons helpen vul dan de enquête in op www.boven-Linge.nl

Alvast bedankt voor uw inbreng!