Het mantelzorgen gaat door

Bericht van Welzijn Rivierstroom

Uit gesprekken met mantelzorgers in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Rhenen blijkt dat mantelzorgers zich over het algemeen goed redden. We horen veel creatieve oplossingen om structuur en inhoud te geven aan de dag. Zo is er een mantelzorger die samen met de zorgbehoevende een moestuin is gestart. Samen de plantjes kweken, vervolgens planten en het onderhoud van de moestuin doen. Een intensieve klus die goed te doen is en veel voldoening geeft. Ook zijn er mantelzorgers die met het mooie weer gaan fietsen met hun kind. De buitenlucht en beweging doen veel goed. Een andere mantelzorger vertelt dat haar thuiswonende dementerende moeder het nu juist heel goed doet. De verplichte rust zorgt ervoor dat er weinig prikkels zijn en dat geeft thuis ook rust.

Niet elke mantelzorger heeft de mogelijkheid voor een creatieve aanpak. Zo zijn er mantelzorgers die uit veiligheidsoverwegingen alle contacten afhouden en mantelzorgers die geen huishoudelijke hulp toelaten en dat er nu zelf bij moeten doen. Of de mantelzorger die de dagbesteding nog niet veilig genoeg vindt voor zijn of haar naaste. Ook komt het voor dat psychische zorg en verslavingszorg zich beperken tot telefonische consulten. Dat kan onvoldoende zijn voor sommige mensen met psychische aandoeningen. De belasting van de betrokken mantelzorger neemt daardoor toe. Het is lastig om in die situaties verlichting te bieden. Even telefonisch je hart luchten bij een vriend of vriendin, of een belvrijwilliger, kan prettig zijn. Maar niet iedereen ‘is een beller’. Wat misschien helpt, is in gesprek gaan met aanbieders van zorg en dagbesteding. Om tot een werkwijze te komen, die voor iedereen veilig en prettig werkt.

De mantelzorgsteunpunten van Welzijn Rivierstroom in de gemeente Neder-Betuwe en Buren bellen al enkele weken mantelzorgers om te horen hoe het gaat. Ook kunnen mantelzorgers zelf bellen met Welzijn Rivierstroom via 0344-602337. In de gemeente Rhenen gaat het Mantelzorgknooppunt een spreekuur houden in een ruimte waar alleen individuele mantelzorgers op afspraak mogen komen. Zo houden we het veilig en bieden toch de mogelijkheid om live met iemand te spreken over de mantelzorgsituatie.