Het klimaat verandert, verandert u mee? Samen gaan we voor ‘Klein Is Mooi!’

De tamme stadsduif en de wilde rotsduif behoren tot dezelfde familie. Ze leven en broeden alleen in een andere omgeving. De rotsduif eet vooral zaden, bessen en insecten. De stadsduif houdt wel van een broodkruimel of van wat frietjes. De een is schuw en de ander loopt je voor de voeten. Een mooi voorbeeld van hoe het leefklimaat gedrag beïnvloedt. Ook wij mensen passen ons aan. Dat hebben we altijd gedaan.

Wethouder Stefan van Someren

Ons leefklimaat verandert. Dus moeten ook wij veranderen, onszelf aanpassen. Het is letterlijk een wereldprobleem: van ons Rivierengebied tot aan Antarctica. Ook Neder-Betuwe past zich aan. De Lokale Adaptatiestrategie Neder-Betuwe bespreken we op 13 december in de Beeldvormende avond en naar verwachting stelt de gemeenteraad deze op 15 december vast. Die lokale adaptatiestrategie gaat ons helpen en stimuleren om onze omgeving leefbaar te houden. Wij, als gemeente, gaan met vele partners en vooral met u als inwoner en ondernemer aan de slag om onze leefomgeving weerbaar te maken. Weerbaar voor veel regen, veel wind, afgewisseld door veel zon en veel droogte. Het is een groot traject dat bestaat uit enorm veel kleine bouwsteentjes. Helpt u mee? Helpen jullie mee? Om die bouwsteentjes te leggen en te verzorgen?

Aanpassen

Aanpassen vraagt wat van ons gedrag. Het vraagt ook een andere inrichting van onze openbare ruimte.
U levert al een bijdrage met bijvoorbeeld een regenton, minder stenen en meer planten in de tuin,  zuinig zijn met drinkwater en natuurlijk energiebesparing. Samen zorgen we voor meer groen in de buurt, een betere waterberging, groene bedrijventerreinen en slimmer bouwen. Wat mooi dat we in Neder-Betuwe hiermee een snelle start kunnen maken. Want we hebben gelukkig al veel groen. En samen worden we nóg groener.

Al onze kleine bijdragen verminderen de kans op wateroverlast en hittestress. Zo bouwen we op een prettige manier samen aan deze opgave en bevorderen we de biodiversiteit. Maar ook verhogen we zo de waarde van het vastgoed en zorgen we voor een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat.

Mozaïek

U begrijpt inmiddels waarom ik in de kop van deze column ‘Klein Is Mooi!’ heb gezet, Het is mijn vrije vertaling van het boek van econoom Eric Schumacher dat de titel heeft ‘Small Is Beautiful’. Er moeten grootse dingen gebeuren. Maar het gaat vooral om die vele, vele kleine stapjes die u en jij en ik moeten zetten om onszelf en onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Klimaatadaptatie, dat is dus het samen leggen van al die kleine gekleurde steentjes. Een mozaïek dat over een poosje onze aangepaste leefomgeving laat zien. Een leefbare wereld, omdat klein mooi is! Doet u mee?

Stefan van Someren,
Wethouder Duurzaamheid en Klimaat