Het Debat en Het Besluit, raadsvergadering - donderdag 9 juni

Raadsvergadering, donderdag 9 juni, 19:30 uur, raadzaal

Voorzittershamer op blok

Op de agenda staat onder meer:

Het Debat

  • Voorgenomen besluit tot oprichting coöperatie CIRTEX U.A.
  • Jaarstukken 2021 en begroting 2023 van Avri, Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid (inclusief wijziging 2022), Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het Besluit

  • Overzicht financiële positie
  • Vragen(half)uurtje voor raadsleden

Hamerstukken

  • Bekrachtigen geheimhouding op bijlage bij jaarstukken 2021
  • Eerste wijziging verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
  • Jaarstukken 2021 en begroting 2023 van Regio Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland, Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland en Industrieschap Medel (inclusief wijziging 2022).

Bespreekstukken

  • Voorgenomen besluit tot oprichting coöperatie CIRTEX U.A.
  • Jaarstukken 2021 - begroting 2023 van Avri, Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid (inclusief wijziging 2022), Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Deze vergadering is ook via een livestream te volgen via nederbetuwe.nl / Ik zoek iets anders / Politieke agenda / klik op datum vergadering. Daar zijn ook de achterliggende stukken te vinden.