Helpt u mee bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Rood potlood met roodgemaakt keuzevakje

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 als stembureaulid zitting willen nemen bij één van de stembureaus in Neder-Betuwe. Ook zoeken we tellers voor overdag en tellers voor de avond.
Staat u op de een lijst van een politieke partij, dan kunnen we u uit het oogpunt van integriteit niet benoemen.

Wat verwachten we van u?

Stembureaulid

Als stembureaulid bent u verantwoordelijk voor het stemproces. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. U kunt de hele dag zitting nemen of voor een dagdeel. Na sluiting van het stembureau worden de stembus geleegd en de stembiljetten geteld. De vergoeding voor een hele dag bedraagt 150 euro.

Teller op woensdag 16 maart 2022 (overdag)

Op deze dag tellen we in het gemeentehuis in Opheusden de stembiljetten van het vervroegd stemmen van 14 en 15 maart 2022. De telling begint om 10.00 uur en eindigt naar verwachting rond 14.00 uur.

Teller op woensdag 16 maart 2022 (avond)

Op deze avond na 21.00 uur tellen we de stemmen die in de twaalf stembureaus die dag zijn uitgebracht. We verwachten u om 20.45 uur bij het stembureau waar u bent ingedeeld. De telling zal waarschijnlijk rond 24.00 uur zijn afgerond.

De vergoeding voor het tellen is 50 euro.

COVID-19

We organiseren de verkiezingen en de tellingen met inachtneming van maatregelen in verband met het coronavirus. We zorgen er samen voor dat de veiligheid van de stembureauleden gewaarborgd is en dat de kiezer zo veilig mogelijk zijn/haar stem kan uitbrengen.

Online training voor stembureauleden

In maart 2022 organiseren we online trainingen voor stembureauleden (niet voor tellers). Hierin nemen we het verkiezingsproces met u door. Voor benoemde leden is het volgen van de online training verplicht.

Hoe meldt u zich aan?

Heeft u belangstelling om ons te helpen als stembureaulid of bij het tellen? Vul dan het gekoppelde formulier in en mail het naar verkiezingen@nederbetuwe.nl.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar team Verkiezingen via verkiezingen@nederbetuwe.nl.