Heeft u uw bankrekeningnummer al doorgegeven voor teruggave 200 euro precario?

Een extra inloopmiddag: 23 maart

Bankbiljetten

Nog niet alle huishoudens hebben hun bankrekeningnummer doorgegeven voor de teruggave van 200 euro precario. Daarom een herinnering. U kunt nog reageren tot  25 maart (datum is aangepast).

Huishoudens die op 1 december 2022 staan ingeschreven in Neder-Betuwe kregen in januari een brief. Daarin staat hoe het werkt om in aanmerking te komen voor de teruggave. De meeste huishoudens hebben al gereageerd.

Rekeningnummer alsnog doorgeven?

Bent u vergeten te reageren op de brief met het verzoek uw rekeningnummer door te geven? Via DigiD kunt u dit nog steeds doen. Tot 25 maart. Dit is de laatste mogelijkheid.

In de brief die u kreeg staat hoe u dit kunt regelen. U kunt ook hier kijken: www.nederbetuwe.nl/eenmalige-bijdrage.

Heeft u geen DigiD?

Kom dan naar een van de twee extra inloopmiddagen in het gemeentehuis die er de komende weken nog zijn:

  • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

Wanneer komt het geld op uw rekening?

Natuurlijk wilt u weten wanneer de 200 euro op uw bankrekening staat. De uitbetaling vindt gespreid plaats. Dit komt doordat wij de bankrekeningnummers gespreid hebben ontvangen. Wij controleren alle gegevens zorgvuldig en verwerken ze in de administratie. Dit vraagt tijd. Uiterlijk in april kunt u het bedrag tegemoet zien.

Informatie staat op onze website

De informatie over de teruggave van 200 euro staat in de brief die u heeft ontvangen en is ook te vinden op onze website: www.nederbetuwe.nl/eenmalige-bijdrage

Nog vragen? Mail of bel ons

Heeft u nog vragen over deze teruggave door de gemeente? Neem dan contact met ons op via:

  • e-mail: teruggaveprecario@nederbetuwe.nl

  • telefoonnummer: 14 0488

  • of kom naar de extra inloopmiddagen in het gemeentehuis:

    • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur.