Volg de extra raadsvergadering op donderdag 12 mei, 19:30 uur

Raadzaal gemeentehuis

Ambtsketen op de rug

Op de agenda staat onder meer:

  • Coalitieakkoord 2022-2026: ‘Zorgzaam–Duurzaam–Koersvast!’
  • Benoeming en beëdiging wethouders
  • Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
  • Beëdiging loco-griffier
  • Benoeming nieuw burgerraadslid en ontslag vertrekkend burgerraadslid
  • Aanwijzen van vertegenwoordiger bij Regionaal Archief Rivierenland
  • Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kesteren, Hoofdstraat 31’

Welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Deze vergadering is ook via een livestream te volgen.