Eerste certificaat Veilig Buitengebied voor gemeente Buren

Gemeente Buren heeft op 28 september als eerste gemeenten het certificaat Veilig Buitengebied gekregen.

Gemeente Buren en partners met het certificaat in de wijngaard van Betuws Wijndomein in Erichem

Samenwerken voor een schoon, heel en veilig buitengebied. Bestrijden en voorkomen van criminaliteit. Dat is het doel van alle 14 gemeenten in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Onlangs werd in gemeente Neder-Betuwe daarvoor het startsein gegeven en op 28 september kreeg gemeente Buren als eerste van de 14 deelnemende gemeenten het certificaat Veilig Buitengebied.

Het certificaat markeert de gezamenlijke aanpak van de betrokken gemeente, ondernemers, inwoners en partners als Omgevingsdienst, politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland en handhaving om het buitengebied veiliger te maken.

Weerbaarheid vergroten

Het uitgestrekte buitengebied van de 14 gemeenten kent vele fruit- en boomgaarden en mooie fiets- en wandelroutes. Helaas is dit gebied ook aantrekkelijk voor criminelen als het gaat om bijvoorbeeld dumpingen van chemisch- en drugsafval. Boerenbedrijven en tuinders hebben steeds vaker te maken met diefstal van diesel, materialen en kostbare landbouwmachines. Burgemeester Meijers van Buren die het certificaat in ontvangst nam: “Bij het horen van dergelijke praktijken kunnen we niet blijven toekijken. We hebben daarom met onze partners, inwoners en ondernemers de handen ineengeslagen. Samen maken we problemen in het buitengebied inzichtelijk, we vergroten de weer-baarheid van inwoners en ondernemers en werken aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.”

Kracht van samenwerking

De samenwerking tussen de verschillende partijen is de kracht van het project Veilig Buitengebied. Het zorgt voor korte lijnen en verbetert de onderlinge communicatie. Informatie beter delen betekent ook meer gerichte maatregelen kunnen nemen.
Alle gemeenten doorlopen een aantal stappen. Onder meer een analyse van kwetsbare gebieden en locaties, samen en in samenhang aanpakken van ondermijnende criminaliteit in overleggen over dit onderwerp. Als een gemeente met haar partners de acties heeft afgerond én de publiek-private samenwerking is opgezet en geborgd, volgt het certificaat. Dit certificaat draagt bij in de bewustwording én is tegelijkertijd een waarschuwing voor hen die kwaad in de zin hebben.

Brochure ‘KIJK UIT!’

De brochure ‘KIJK UIT!’ – Je gaat het pas zien als je het door hebt’ is een speciale uitgave voor Gelderland-Zuid om Veilig Buitengebied kracht bij te zetten. Hierin staat alles over de aanpak, maar ook hoe signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen zijn. De brochure is in opdracht gemaakt door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, dat ook het totale proces begeleidt. De eerste exemplaren van ‘KIJK UIT!’ werden in juli uitgereikt aan de twee bestuurlijke trekkers van dit project, burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe en burgemeester Vincent van Neerbos van West Maas en Waal. Er is ook een digitale versie van de brochure.