Doe mee aan de Kindermonitor – het kan nog tot 12 december

Logo GGD Gelderland-Zuid

Tot 12 december kunnen ouders met een kind van 0-12 jaar meedoen aan het grote gezondheidsonderzoek van GGD Gelderland-Zuid. Vier jaar geleden onderzocht de GGD deze leeftijdsgroep voor het laatst. Deze keer zijn er extra vragen over de coronaperiode opgenomen. Heeft de periode gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?

De uitkomsten van het onderzoek zijn er in het voorjaar van 2022.

Iedere ouder kan meedoen

De GGD selecteerde een deel van de ouders via een steekproef. Zij hebben post thuis gehad. En kunnen online een vragenlijst invullen. Wie nog niet gereageerd heeft ontvangt nog een papieren vragenlijst in de brievenbus.

Alle andere ouders kunnen een kortere vragenlijst invullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz

Onderzoek levert belangrijke informatie op

GGD Gelderland-Zuid hoopt dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Het onderzoek in 2017 leverde belangrijke informatie op over het welzijn van kinderen tot 12 jaar en hun ouders. Zo bleek dat steeds meer kinderen rookvrij opgroeien. En dat ouders steeds strenger worden op alcoholgebruik. Ook bleek dat veel ouders zich zorgen maken over faalangst en onzekerheid bij hun kind.

De GGD deelt de gegevens met gemeenten, scholen en kinderdagverblijven, zodat zij ouders kunnen helpen met vinden van oplossingen. In het onderzoek worden dit jaar extra vragen gesteld over veilig buitenspelen, hulp krijgen, opvoedingsvragen en de gevolgen van corona op de ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor.