Denk mee over het buitengebied van Neder-Betuwe!

Kaart van het buitengebied van Neder-Betuwe.

Van 16 november tot 12 december 2022 kunt u de enquête invullen op de projectenwebsite van de gemeente: projecten.nederbetuwe.nl/buitengebied

In Nederland en ook in Neder-Betuwe is de ruimte beperkt, we moeten keuzes maken bij het inrichten van de beschikbare ruimte. Veel partijen willen van het buitengebied gebruik maken. We zoeken ruimte voor onder andere laanboom- en fruitteelt, woningbouw, bedrijven en duurzaamheid. Maar we willen ook een mooi landschap met ruimte voor natuur, sport en recreatie, zodat het buitengebied aantrekkelijk blijft om er te wandelen en te fietsen. Hoe willen we het buitengebied in de toekomst inrichten? De gemeente Neder-Betuwe maakt daar een plan voor.

Wat is het buitengebied?

Het buitengebied is het gebied buiten de kernen en de bedrijventerreinen. Op de kaart bovenaan dit artikel kunt u zien wat het buitengebied is. Groen en roze behoren tot het buitengebied.

Programma Buitengebied

Het plan dat de gemeente maakt voor het buitengebied noemen we het ‘Programma Buitengebied’. Daarin wordt vastgelegd hoe de ruimte wordt verdeeld en waar wat gebouwd mag worden. Waar mag woningbouw komen, waar bedrijven en laanboomteelt, waar moet natuur blijven en waar mogen wind- en zonneparken gebouwd worden? Wat moeten we beschermen? Wat is belangrijk? Best lastige keuzes, want iedereen wil wat.

Waarom zou u meedenken?

We vragen inwoners, agrariërs, ondernemers, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden om mee te denken bij het plan voor het buitengebied. U woont in Neder-Betuwe en het buitengebied vormt een belangrijk deel van onze gemeente. Maakt u gebruik van het buitengebied? Wandelt, fietst of sport u er vaak? Misschien bent u hier juist wel komen wonen voor het mooie buitengebied. Of woont of werkt u in het buitengebied? U heeft vast wel een mening of ideeën over hoe het er in de toekomst uit kan zien. We horen het graag.

Vul de enquête in!

Van 16 november tot 12 december 2022 kunt u de enquête invullen op de projectenwebsite van de gemeente: projecten.nederbetuwe.nl/buitengebied

Wat doen we met de resultaten?

Door de resultaten van de enquête weten we wat belangrijke gespreksonderwerpen zijn of waar de meningen juist over verdeeld zijn. De uitslag van de enquête vormt een goed begin voor het vervolg van het participatieproces en nemen we mee bij het verdere proces voor het opstellen van een programma buitengebied. U kunt ook weer aansluiten bij de vervolg-stappen, waarbij we de toekomst van het buitengebied verder met elkaar bespreken en invullen.

Vervolg Programma Buitengebied

Het Programma Buitengebied is niet zomaar klaar. Op de website vindt u de enquête en meer informatie over de planning en het vervolg. Vervolgstappen kondigen we ook aan in deze krant.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar: buitengebied@nederbetuwe.nl