Denk mee over de Omgevingsvisie Neder-Betuwe

Beantwoord de 5 vragen over uw buurt, uw dorp, het buitengebied. En welkom tijdens de inloopbijenkomsten.

 

Banner omgevingsvisie - afbeeldingen uit alle 6 dorpen Neder-Betuwe

De Omgevingsvisie voor Neder-Betuwe is in concept gereed. De gemeente wil graag weten of onze inwoners en ondernemers Neder-Betuwe in de Omgevingsvisie herkennen. Hiervoor is een (online) peiling opgesteld die bestaat uit vijf vragen over uw buurt en dorp en over het buitengebied.

Ook kunt u in de week van 20 september een inloopbijeenkomst over de Omgevingsvisie bezoeken of de online informatiebijeenkomst bijwonen op woensdagavond 22 september.

Door de peiling (uiterlijk 27 september!) in te vullen denkt u mee over wat we willen behouden in onze omgeving en waar we rekening mee houden bij nieuwe ontwikkelingen in de buitenruimte. De uitkomsten uit de peiling gebruikt de gemeente om de Omgevingsvisie aan te scherpen. 

Raadsbijeenkomst over de Omgevingsvisie

Op donderdag 30 september is er een openbare raadsbijeenkomst over de Omgevingsvisie. De raad gaat aan de hand van dilemma‚Äôs in gesprek met een aantal ondernemers en inwoners over de Omgevingsvisie. In het najaar wordt de Omgevingsvisie definitief gemaakt en ter inzage gelegd. U kunt dan reageren. 

Omgevingsvisie is onderdeel van Omgevingswet

Iedere gemeente in Nederland stelt een Omgevingsvisie op. In de Omgevingsvisie staat hoe inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente denken dat Neder-Betuwe zich kan en zou moeten ontwikkelen de komende jaren. Het is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die in juli 2022 in werking treedt. Met deze wet wil Nederland de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken.

Naar de peiling!

Klik op deze link om de Omgevingsvisie in te zien, een overzicht van de Omgevingsvisie-informatiebijeenkomsten te bekijken en voor de link naar de peiling.