Column: Meedenken

Onze gemeente Neder-Betuwe behoort tot de middelgrote gemeenten van Nederland. Met ruim 25.000 inwoners wonen we op een relatief klein stukje van ons land. Om precies te zijn: 6800 hectare. Daarop willen we veel doen.

Onze gemeente heeft allerlei plannen en de ondernemers zijn al net zo ambitieus. We moeten dus zuinig omgaan met de beschikbare grond. De komende 10 jaren mogen we er 1.400 huizen op bouwen. In bijna elk dorp hopen we een aantal woningen toe te kunnen voegen. Met daarbij natuurlijk ook aanpassing van de infrastructuur. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van een groots plan aan de oostkant van Ochten. Het gaat om het bouwen van woningen, een eventuele rondweg en wat daarbij nodig is voor de leefbaarheid. Vorige week gingen we met slechts een ruwe schets naar het Dorpshuis in Ochten om met de inwoners van dit dorp in gesprek te gaan. Ik schrijf bewust ‘een ruwe schets’. Niets ligt namelijk vast. Want eerst willen we luisteren naar de meningen, wensen, ideeën en uiteraard ook naar de bedenkingen van onze inwoners.

Het idee was in gespreksgroepjes de diverse mogelijkheden met elkaar te verkennen. We rekenden op 40-50 mensen. We werden blij verrast! Bijna 180 personen stroomden de zaal in. Met zoveel belangstelling waren groepsgesprekken natuurlijk niet te doen dus hielden we het centraal. Veel vragen kwamen naar voren en veel goede ideeën naast ook bedenkingen. De volgende dag waren er al 35 reacties binnen op het speciaal voor dit plan geopende mailadres.

Participatie, meedenken, meedoen. Het zijn woorden die we vaak gebruiken en soms is het zoeken naar de manier waarop we dat in de praktijk kunnen brengen. Nou, zoals in Ochten dus. Inwoners, hartelijk bedankt voor uw inbreng! Wij gaan de komende maanden verder met de plannen. Uw ideeën en meningen nemen we daarin mee. Zodra we iets gedetailleerdere informatie hebben komen we bij u terug. Nogmaals dank voor dit voorbeeld van goed overleg.

Nees van Wolfswinkel
Wethouder