Column: Een appeltje voor de dorst

Wethouder Marien Klein

Beloftes waarmaken is de uitdaging van iedere bestuurder. We doen ons best om er zoveel mogelijk in te vullen. Daarom maken we als gemeente elk jaar een begroting. Een plan waarin staat waar volgend jaar het beschikbare geld voor bedoeld is. Een gemeente gaat niet voor winst, maar voor een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement. Voor een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is voor alle inwoners. Een gemeente is namelijk geen bedrijf dat zoveel mogelijk winst maakt.

Daarvoor moet een begroting in evenwicht zijn. Toen ik 2,5 jaar geleden begon als wethouder konden we dit evenwicht bereiken door te bezuinigen. Door fors hogere inkomsten vanuit de Rijksoverheid en stabiel financieel beleid in Neder-Betuwe is er nu voldoende ruimte voor grote investeringen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, rondwegen, nieuwbouw of verbouw van maar liefst vier scholen!

De belasting in onze gemeente was naar verhouding hoger dan het gemiddelde van Nederland. Het college wil dit terugbrengen naar het gemiddelde niveau van Nederland. Het voorstel van de gemeenteraad om volgend jaar de onroerendzaakbelasting (OZB) gelijk te houden is een concrete stap in die richting.

Er staat nog veel meer op de planning voor volgend jaar. Zo willen we als laanboomcentrum van Europa meer bomen en struiken planten om de gemeente groener te maken en willen we inwoners helpen met geld en kennis om woningen te verduurzamen. Zo wordt de energierekening lager voor iedereen. Ook voor inwoners met een kleine portemonnee.

Een appeltje voor de dorst. Je legt een bedrag opzij om in tijd van nood te gebruiken. Dat is bij onze gemeente op financieel gebied ook zo. Bij tegenvallend resultaat hebben we buffers ingebouwd om het op te kunnen vangen. Zo houden we het doel voor ogen: een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is voor alle inwoners.

Marien Klein
Wethouder