College-informatieavond donderdag 16 september

Volg het gemeentebestuur online

Op de agenda staat:

19:30 uur - Ontwikkeling Gebiedsagenda Regio Rivierenland

19:50 uur - Regiodeal: stand van zaken en betekenis voor Neder-Betuwe

20:10 uur - Stand van zaken Regionaal Economisch Ambitiedocument

20:15 uur - Contractgestuurde dienstverlening

Deze college-informatieavond vindt digitaal plaats. Dat brengt met zich mee dat de planning indicatief is. De ervaring leert dat het mogelijk is dat agendapunten (veel) eerder of later starten dan gepland.

Publiek kan de vergaderingen via livestream volgen. Zie de link en achterliggende stukken op: https://neder-betuwe.notubiz.nl/dashboard (Home/Politieke agenda/klik op datum vergadering)