Carbid schieten dit jaar op 30 december

Een carbidbus gaat af

Dit jaar is carbid schieten alleen toegestaan op 30 december 2023 tussen 10.00 en 18.00 uur. U kunt alleen carbid schieten als u dit vóór 2 december 2023 meldt bij het college van burgemeester en wethouders. Zonder melding is carbid schieten verboden.

Voorwaarden

Wij geven alleen toestemming voor carbid schieten wanneer u zich aan de volgende regels houdt:

  • Het vrijschootsveld moet minimaal 50 meter zijn, zonder dat hierin verharde openbare wegen of paden liggen.
  • Bij het carbid schieten mag u alleen gebruik maken van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen die een maximale omvang van 50 liter hebben.
  • U kunt alleen een melding doen wanneer u minimaal 18 jaar bent. De melder is verantwoordelijk voor het carbid schieten.

Verder geldt dat carbid schieten niet mag binnen:

  • 50 meter van woonbebouwing;
  • 300 meter van zorgcentra en dergelijke;
  • 300 meter van voorzieningen voor het houden van dieren.

U krijgt een brief waarin staat dat wij uw melding hebben ontvangen. Deze brief moet u kunnen laten zien als een toezichthouder daarom vraagt. Als u geen melding bij de gemeente hebt gedaan, is het verboden om carbid te schieten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina over carbid schieten op deze pagina of neem contact op met mevrouw M. Guiljam-van der Vegt via telefoonnummer 14 0488 of e-mail mguiljam@nederbetuwe.nl.