Blijven investeren in een goed en duurzaam ondernemersklimaat

Economische rapportage: banengroei en stijging MKB-vriendelijkheid

Voorblad van Economische rapportage 2020

Ondanks de coronacrisis is 2020 op economisch gebied een actief jaar geweest in Neder-Betuwe. De gemeente liet een sterkere banengroei zien ten opzichte van gemeenten in de regio. Dat blijkt uit de Economische rapportage 2020. Hierin geeft Neder-Betuwe onder meer inzicht in de ontwikkelingen in de werkgelegenheid en in de bedrijfsvestigingen en banen binnen de gemeente. Daarnaast is er in de rapportage een overzicht opgenomen met de bedrijfsbezoeken en de contacten met ondernemers en onderwijs en is een deel van de economische activiteiten in beeld gebracht.

Ook is dit jaar een plan opgesteld voor het verder versterken van de ondernemersdienstverlening. We weten inmiddels uit de resultaten van de enquête MKB vriendelijkste gemeente 2020/2021 dat Neder-Betuwe van de 36e naar de 14e plek op de provinciale lijst is gestegen. Hieruit maken we op dat onze inspanningen in de afgelopen jaren op dit gebied zinvol zijn geweest en positief merkbaar bij onze ondernemers.

Aantal bedrijven

Uit onderzoeken van de provincie Gelderland blijkt dat de coronacrisis nauwelijks een effect heeft gehad op het aantal startende bedrijven in Gelderland. Na een lichte daling van het aantal starters in maart en april 2020, groeide het aantal starters weer vanaf mei 2020. Vanaf het tweede deel van 2019 begint het aantal stoppers wat toe te nemen. De stijging is al ingezet nog vóór het begin van de coronacrisis. Het is dus maar de vraag in hoeverre COVID-19 de oorzaak is van het toegenomen aantal stoppers. Sinds november 2020 is weer sprake van een daling van het aantal gestopte bedrijven.

Over de gehele periode overtrof het aantal starters het aantal stoppers, met als resultaat dat de bedrijvenpopulatie steeds is toegenomen. Dit is in Neder-Betuwe ook terug te zien in de banenontwikkeling.

Ontwikkeling van banen

Neder-Betuwe heeft ten opzichte van de regio een sterkere groei in banen. Ook dit jaar lag de groei met 1,8  procent boven de regio Rivierenland 0,4 procent en het Gelderse gemiddelde 0,7 procent, met name in de gezondheidszorg is een grote toename te zien. Dit brengt als uitdaging personeelstekort met zich mee, het is in veel sectoren moeilijk om personeel te krijgen. Ondanks dat de horeca in 2020 hard is getroffen door de maatregelen die het kabinet neemt, is de banenafname in deze sector in Neder-Betuwe beperkt. Uitbreiding en vestiging van nieuwe horeca in de gemeente in de afgelopen jaren kan hiervoor een verklaring zijn.

Sinds begin 2020 vreesden we voor de grote impact van de coronacrisis op de economie. De stabiliteit en zelf lichte economische groei in 2020 zijn geen garantie voor de toekomst. Op dit moment verspreid het virus zich weer sneller en zijn na maanden van versoepelingen, de maatregelen weer aangescherpt. Hoe de economie zich komende jaren gaat ontwikkelen is slecht te voorspellen.

Wij hopen met deze rapportage een beeld te geven van de bedrijvendynamiek binnen de gemeente Neder-Betuwe en inzicht te geven in hoe wij dagelijks blijven investeren in een goed en duurzaam ondernemersklimaat.