Bijna overal AED beschikbaar in Neder-Betuwe

Alleen nog in Wely en dekking is compleet!

In onze gemeente is het netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) die aangemeld zijn bij reanimatie-oproepsysteem HartslagNu bijna dekkend. Op één plek na is in Neder-Betuwe overal een AED beschikbaar waarmee binnen zes minuten de juiste hulp geboden kan worden bij een hartstilstand.

AED kan doorslaggevend zijn bij hartstilstand
De overlevingskans is maximaal als direct 112 wordt gebeld en je binnen zes minuten begint met reanimeren en een AED gebruikt. Met zo’n draagbaar apparaat kunnen daarvoor getrainde vrijwilligers, die aangemeld zijn bij HartslagNu, iemand met een hartstilstand de nodige hulp bieden. AED’s bevinden zich daarom altijd op een makkelijk bereikbare en goed zichtbare plek, die liefst 24 uur per dag toegankelijk is en een gebied met een straal van 500 meter bedient.

Blinde vlek Wely
Op https://www.hartstichting.nl/aed kun je zien welke plekken in Nederland (nog) geen AED hebben. In onze gemeente mist alleen het buurtschap Wely bij Dodewaard (nog) een AED die is aangemeld bij HartslagNu en dag en nacht beschikbaar is. Woon je in Wely, heb je er een bedrijf of zit jouw vereniging daar? Help ons dan om de laatste, blinde vlek in onze gemeente van een AED of AED-buitenkast te voorzien! Er is financiële ondersteuning beschikbaar. Het maakt niet uit of je bedrijf, vereniging of inwoner bent.

Financiële steun voor AED’s
AED’s zijn belangrijk voor de overlevingskansen als iemand een hartstilstand krijgt. Om tot een dekkend AED-netwerk te komen zijn daarom extra AED’s en AED-buitenkasten aangeschaft. Deze zijn bij gemeentelijke accommodaties in verschillende dorpskernen geplaatst. Ook is sinds augustus 2020 voor de aanschaf aan vier AED’s en één buitenkast financiële steun (= subsidie) gegeven. Omdat het AED-netwerk nu bijna dekkend is, is de subsidieregeling voor AED’s en AED-buitenkasten aangepast. Er is alleen nog subsidie voor een AED of AED-buitenkast als het meerwaarde heeft voor het bestaande netwerk. Kijk voor de aangepaste regels en het aanvraagformulier op: https://www.nederbetuwe.nl/zorg-werk-en-inkomen/subsidies-en-leningen/aed-of-aed-buitenkast-gemeentelijke-subsidie.

Aanmelden als burgerhulpverlener
Behalve de AED’s zijn natuurlijk ook vrijwilligers nodig om een door een hartstilstand getroffen slachtoffer te helpen. Ben je 18 jaar of ouder, kun je reanimeren en wil je helpen als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt?

Kijk op https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/ voor meer informatie en om je aan te melden.