Beeldvormende avonden op 14 en 21 september

Een tafelstandaard met het wapen van de gemeente Neder-Betuwe

Beide avonden zijn in de raadzaal en starten om 19:30 uur. U bent van harte welkom bij deze vergaderingen, op de publieke tribune of online. Kijk voor de achterliggende stukken en de link voor de live-verbinding op onze website (nederbetuwe.nl / politie agenda / klik op datum).

Agenda donderdag 14 september

 •  Behandeling bestemmingsplannen, ter voorbereiding op de vaststelling in de raadsvergadering van 28 september 2023:
  a. Bestemmingsplan ‘Betuwestraat Noord’
  b. Bestemmingsplan ‘Dalwagen ong. Dodewaard’
  c. Bestemmingsplan ‘Kesteren, Pottemsche Veld’
  d. Bestemmingsplan ‘Kesteren, Vicuslaan 2’
  e. Bestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 1’
  f. Bestemmingsplan ‘Echteld, Spoorstraat 3a’
  g. Bestemmingsplan ‘Bonegraafseweg 37a-41, Ochten’
 • Delegatie van wijzigingsbevoegdheden in bestemmingsplannen.
 • Doelgroepenverordening en verhoging koopprijsgrens sociale koop.
 • Centrumplan Ochten.

Agenda donderdag 21 september

 • Stopzetten papierinzameling door verenigingen
 • Programma Riolering en Water 2024-2028
 • Nadere subsidieregel voor de verduurzaming van koopwoningen