Beeldvormende avond op 1 december

Gemeentehuis ingang raadszaal

Deel A - raadzaal, 19.30 uur

 • Raadsspreekuur. Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Wie van het raadsspreekuur gebruik wil maken, kan zich melden uiterlijk 30 november 2022 (12.00 uur) bij de griffie.

 • Graven KNIL-militairen

 • Multifunctioneel Centrum Dodewaard
  Berichten uit gemeenschappelijke regelingen

Deel B - raadzaal, 20.30 uur

 • Belastingverordeningen 2023

 • Afvalstoffenheffing 2023

 • Eenmalige teruggave precariogelden

Deel C - Lingezaal, 20.30 uur

 • Bestemmingsplan Provincialeweg 2a Kesteren

 • Bestemmingsplan Uitbreiding Plus-supermarkt

 • Bestemmingsplan Broekdijk naast 46

Deel D - raadzaal, 21.00 uur

 • Tweede bestuursrapportage 2022

 • Kredietaanvraag bermverharding 2023-2025

 • Kredietaanvraag vervanging groen 2023-2025

 • Beleidskader klimaatadaptatie 2022-2027

 • Beslissing op bezwaar Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Randweg Opheusden

 • Grondexploitatie Poort van Ochten

De tijden zijn een schatting. Deel D start pas na afronding van delen B en C. Iedereen is welkom op de publieke tribune. De achterliggende stukken zijn te lezen op onze website.