Beeldvormende avond donderdag 9 september, 19:30 uur

Raadsspreekuur diverse onderwerpen

Logo gemeente Neder-Betuwe

Op de agenda staat onder meer:

  • Raadsspreekuur

Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Aanmelding kan uiterlijk 8 september 2021 (12.00 uur) bij de griffie via griffie@nederbetuwe.nl

  • Bestemmingsplan Aanpassing woonbestemmingen buitengebied
  • Beleidsnota garantstellingen
  • Integraal Beheerkader Openbare Ruimte (IBOR)
  • Regionaal economisch ambitiedocument
  • Reclamebeleid
  • Nota Sociaal Domein
  • Renovatie en uitbreiding Hervormde School
  • Visie strategische communicatie en participatie

Publiek kan de vergaderingen via livestream volgen. Zie de link en achterliggende stukken.