Beeldvormende avond – donderdag 9 maart, 19.30 uur

Gemeentehuis ingang raadszaal

Op donderdag 9 maart staat er een beeldvormende avond gepland over o.a. het onderwerp ‘Integrale Veiligheid’. Veiligheid is een basisbehoefte. Om die reden investeert de gemeente Neder-Betuwe structureel in de veiligheid van haar inwoners. Het doel van veiligheidsbeleid is de veiligheid op een dusdanig niveau te krijgen/houden dat alle inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich ook veilig voelen binnen de gemeente Neder-Betuwe.

Bij dit onderwerp komen drie verschillende stukken aan bod:

  • Kadernota Integrale Veiligheid 2023 – 2026 > een lokaal plan afgestemd op de gemeente Neder-Betuwe voor de komende drie jaar.
  • Integraal veiligheidsplan De Waarden 2023 – 2026 > een plan opgesteld voor de zeven gemeenten binnen de gezagsdriehoek ‘De Waarden’ voor de komende drie jaar.
  • Jaarplan 2023 > een plan opgesteld om uitwerking te geven aan de kadernota Integrale Veiligheid 2023 – 2026 voor het jaar 2023.

De behandeling van dit onderwerp en deze stukken zal in plaatsvinden in een setting waarbij we (burger)raadsleden, inwoners en betrokken maatschappelijke partners uitnodigen om aan te schuiven bij dit onderwerp. Bent u ook geïnteresseerd? Van harte welkom om de bijeenkomst te volgen in de raadzaal van het gemeentehuis in Opheusden. Wilt u alvast vooraf bovenstaande stukken inlezen of op de avond zelf de vergadering digitaal volgen? Ook dat kan, gebruik dan deze link.