Beeldvormende avond (digitaal), woensdag 12 januari, 19:30 uur

Gemeentehuis zij-ingang

Op de agenda staat onder meer:

  • Kaderbrieven Veiligheidsregio Gelderland-Z, Regio Rivierenland en UBR 2023
  • Integrale laadvisie Neder-Betuwe 2022
  • Omgevingswet: adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsactiviteiten
  • Erfgoedbeleid
  • Notitie uitgangspunten Regionale Energiestrategie Rivierenland 2.0
  • Programma Wonen
  • Begraafplaatsenbeleid 2022-2026
  • Eerste wijziging APV 2021
  • Extra tijdelijke inhuur van personeel voor de ambtelijke organisatie

Wilt u deze vergaderingen volgen? Dit is de link: https://neder-betuwe.notubiz.nl/live

Kijk voor de achterliggende stukken op https://neder-betuwe.notubiz.nl