Auto's verboden bij Luilakken

Denk mee: hoe houden we Luilakken veilig?

Gemeente Neder-Betuwe en de Politie zoeken gesprekspartners die met hen in gesprek willen gaan over het Luilakken. Dit moet anders dan voorgaande jaren en voortaan zijn auto’s verboden. Wie wil meedenken?

Luilakken op Koningsdag, volgens een lange traditie vond dat ook in april 2022 plaats. Deze activiteit is een initiatief van vooral jongeren die met behulp van gemotoriseerde voertuigen in de vroege ochtend veel lawaai maken in de straten van de gemeente.

Gevaarlijk en niet meer toelaatbaar

Dat bewuste Luilakken 2022 kreeg direct na Koningsdag volop aandacht in de media door het verloop ervan. Met betrokkenen is daarna gesproken over de risico’s en de levensgevaarlijke situaties die zijn geconstateerd bij deze activiteit, zowel voor de deelnemers als voor de directe omgeving en het uitgelopen publiek.

Politie en gemeente constateren dat het zo niet langer kan. Met name de aanwezigheid van auto’s die niet aan de wettelijke eisen voldoen, voorzien zijn van onder meer uitstekende delen, vlammenwerpers en rookmachines, brengt grote risico’s met zich mee. Dit kan zo niet langer.

Wie denkt mee?

De gemeente en de Politie zijn zich er ook van bewust dat je tradities niet zomaar stopzet. Hoe moet en kan het dan wel? Gemeente en Politie kennen momenteel geen gesprekspartners die ervoor kunnen zorgen dat Luilakken op een verantwoorde wijze door kan gaan. Daarom de oproep: bent u of kent u iemand die hierin een rol wil vervullen? Dan gaan zij graag met u in gesprek. Het uitgangspunt bij dit gesprek is dat het niet toegestaan zal worden om met motorvoertuigen deel te nemen aan het Luilakken.

Meld je aan via info@nederbetuwe.nl of bel met de gemeente, tel. 14 0488.