70 jaar Molukse gemeenschap in Opheusden

70 jaar van respect en waardering.

Het monument aan de Fazantstraat in Opheusden symboliseert de geschiedenis van onze Molukse inwoners.

Moluks monument

'Molukse Koffers'

Beta tidak meminta pendapat tentang pikiran beta,
namun, ruang untuk mengikuti ini.
Beta tidak minta pembenaran untuk hal jang sama,
namun, pengertian untuk berbitjara ini.


Ik vraag geen oordeel over mijn gedachten,
echter ruimte om deze te volgen.
Ik vraag geen rechtvaardiging om het gelijk,
echter begrip om dit uit te kunnen spreken.

Didier

 

De onderste koffer is dicht: de koffer van de eerste generatie KNIL-militairen en hun gezinnen die hun bagage daarin liet omdat het verblijf in Nederland tijdelijk was. De bovenste koffer kan open; de volgende generaties openden deze van lieverlede toen bleek dat van tijdelijkheid geen sprake was.

 

Op 13 april 2013 werd dit monument onthuld door vertegenwoordigers van drie generaties: mevrouw C. Timisela-Saija, mevrouw G. Kainama en Charéa Lainsamputty.

 

Burgemeester Jan Kottelenberg is met de Molukse gemeenschap in gesprek over een tentoonstelling in onze gemeente in verband met 70 jaar Molukkers in Nederland en in Neder-Betuwe. Deze tentoonstelling vindt plaats als de situatie rondom Covid-19 dit toelaat.