15 september beeldvormende avond in gemeentehuis Opheusden

Vanaf 19:30 uur welkom in het gemeentehuis!

Voorzittershamer met microfoon en documenten

Op donderdag 15 september begint om 19:30 uur een beeldvormende avond in de raadzaal van het gemeentehuis te Opheusden. De avond staat in het teken van verschillende onderwerpen. De raadsleden kunnen vragen stellen aan het college en de initiatiefnemer. Dit zodat de raadsleden zich een goed beeld kunnen vormen voor de besluitvorming hierover.

Op de agenda staat onder meer:

 • Raadsspreekuur

 • Bestemmingsplan ‘Willemspolder fase 1’, IJzendoorn

 • Bestemmingsplan ‘Kesteren, Hoofdstraat - Torenstraat’

 • Bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 99 Kesteren’

 • Bestemmingsplan 'Dodewaard, Welysestraat naast 23’

 • Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023

 • Uitwerking kaders Integraal Beheer Openbare Ruimte per discipline voor begraafplaatsen en riolering & water)

 • Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023

 • Landschapsontwikkelingsplan Neder-Betuwe 2022-2032

 • Krediet regionaal mobiliteitsfonds 2023-2026 en zienswijzen uitvoeringsagenda

 • Uitvoeringsplannen nota Sociaal Domein ‘Samen verder op de ingeslagen weg’

 • Krediet uitbreiding Pantarijn

 • Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland

 • Opzegging stedenband met Pepowo

 • Berichten uit gemeenschappelijke regelingen

 

Iedereen is welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn. Deze vergadering is ook via een livestream te volgen via www.nederbetuwe.notubiz.nl. Daar zijn ook de achterliggende stukken te lezen.