Toekomstbestendig Wonen Lening (duurzaamheidslening)

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Veel woningen in Neder-Betuwe kunnen wel een verbetering op deze aspecten gebruiken, maar deze investeringen kosten vaak (veel) geld. De provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuiniger, toekomstbestendiger en beter worden gemaakt. Daarom is er de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

U kunt hiermee uw woning aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: Energie, Levensloopbestendig, Sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, Funderingsherstel of Asbestsanering. Duurzaamheid is de basis, en daarom moet u wel altijd een energiebesparende of energieopwekkende maatregel opnemen in uw aanvraag.

Heeft u een nieuwbouwhuis en wilt u deze bijvoorbeeld aardgasvrij maken? Dan kunt u ook gebruik maken van deze lening.

Eén regeling

Door alle leningen voor het verbeteren van woningen onder één regeling aan te bieden, hoeft u niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als u uw woning wilt aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom dient er wel altijd een energiebesparende of -opwekkende maatregel getroffen te worden.

Meerdere varianten

De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ bestaat uit meerdere varianten. Neem vooraf de verschillen goed door en bedenk welke leenvorm u kunt en wilt aanvragen. Hieronder staan de verschillende varianten kort weergegeven:

Meer informatie

Accordion item is ingeklapt

Controleer voor de zekerheid of de maatregelen waarvoor u de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wilt aanvragen staan opgenomen in de verordening van de gemeente. Let er op dat uit de offerte(s), begroting, kostenonderbouwing of plan van aanpak duidelijk blijkt dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening.

De aanvragers verklaren bij het invullen van de aanvraag:

  • Bekend te zijn met de voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’;
  • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
  • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
  • Dat de werkzaamheden waarvoor de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
  • Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
  • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
  • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
  • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.

Advies lening

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zowel de gemeente als SVn adviseren klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie kunt u advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt uw maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijgt u van de gemeente een toewijzing om de duurzaamheidslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Accordion item is ingeklapt

Klik op de blauwe button aan de rechterkant van deze pagina om de lening aan te vragen of klik hier.