Inmiddels is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open. U kunt van de Rijksoverheid (via RVO) een mooie tegemoetkoming ontvangen als u minimaal twee maatregelen treft om uw woning te isoleren.  Voor een actuele inhoud verwijzen wij naar de website www.rvo.nl/seeh. Om uitleg of publiciteit aan woningeigenaren te geven heeft de RVO een infographic en een animatie beschikbaar. Alle voorwaarden kunt u op hun site terugvinden.

Neder-Betuwe heeft tot 2020 een gezamenlijke inkoopregeling voor zonnepanelen en isolatie

Gemeentelijke actie voor Woningisolatie en Zonnepanelen is verlengd tot 31 januari 2020.

Binnen onze gemeente streven wij naar een lager energieverbruik, door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en woningisolatie te stimuleren. Begin juni zijn wij daarom in samenwerking met Winst uit je woning een advies- en inkoopactie gestart. Honderden inwoners hebben zich inmiddels ingeschreven en interesse getoond.
Inwoners die zich tijdens de actie niet aangemeld hebben, krijgen nu de kans om alsnog aan de actie deel te nemen. De gezamenlijke advies- en inkoopactie is verlengd tot 31 januari 2020. Inwoners kunnen zich inschrijven via www.winstuitjewoning.nl en vrijblijvend en kosteloos een offerte aanvragen.

Met vragen kunt u bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op 023-5836936 of kunt u mailen naar info@winstuitjewoning.nl.

Accordion item is ingeklapt

Inmiddels zijn ruim 700 aanvragen beoordeeld en hebben de eerste fysieke controles plaats gevonden. 67% Van deze aanvragen zijn inmiddels positief beschikt. Helaas is het aantal afwijzingen en intrekkingen nog aanzienlijk. Wilt u als woningeigenaar goed letten op onderstaande punten? Dit voorkomt teleurstelling. De belangrijkste oorzaken in verband met afwijzingen zijn:

 1. De maatregelen zijn gestart vóór 15 augustus.
  Deze maatregelen voldoen niet aan de voorwaarden en komen niet in aanmerking voor subsidie.
   
 2. Opgave aantal m2 voldoet niet aan de voorwaarden.
  Dit is met name bij hoog rendementsglas (HR++) en gevel- of spouwisolatie. Per woningtype zijn er minimale oppervlakte eisen, tenzij de maatregel voor de gehele woning wordt getroffen wordt voldaan aan de gestelde eis. Maar ook in deze situatie wordt er soms teveel aangevraagd. Alléén de bestaande thermische schil van de woning komt in aanmerking. Transformatie en woninguitbreidingen zijn uitgesloten van subsidie.
   
 3. Isolatiewaarde voldoet niet aan de voorwaarden.
  Dit is met name bij dakisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie. Hierbij gaat het om minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W], de waarde van het toegevoegde isolatiemateriaal zelf
   
 4. Onvolledigheid aanvragen.
  Bij de aanvraag dienen facturen, betaalbewijzen en een door het uitvoerende bedrijf volledig ingevuld en ondertekend uitvoerdersformulier van de getroffen maatregelen te worden bijgevoegd, inclusief foto’s. Nog te vaak ontbreken deze bijlagen of zijn ze onvolledig. Onvolledigheid kan in de beoordeling van de subsidieaanvraag duiden dat maatregelen mogelijk nog niet of niet zijn uitgevoerd. Deze documenten worden daarom alsnog opgevraagd door RVO. Volledigheid draagt bij aan een snellere afhandeling.

Accordion item is ingeklapt

In de eerste paar weken was het niet mogelijk om foto’s toe te voegen in de uitvoerdersformulieren, deze zijn inmiddels aangepast. Let op:

Accordion item is ingeklapt

RVO wordt vaak gebeld met bevestigingsvragen door woningeigenaren. Deze veel gestelde vragen staan ook op hun site. Graag verwijzen wij u naar deze pagina ter bevestiging. Bellen over deze veel gestelde levert uiteraard hetzelfde antwoord. Soms krijgt de RVO inhoudelijke vragen binnen, die niet uitgebreid op de site staan.
Veel gestelde vragen zijn:

 • Mogen de m2 van HR++ glas en Triple-glas bij elkaar opgeteld worden?
  Het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas, of door triple-glas in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K], al dan niet in combinatie met panelen worden tot de maatregel hoogrendementsglas gerekend. De m2 worden dus bij elkaar opgeteld voor de minimale oppervlakte eis. Let op, bij het HR++ glas gaat het om de netto glasafmetingen, bij Triple-glas om de afmetingen inclusief het isolerend kozijn!
   
 • Binnen hoeveel tijd na het uitvoeren van de isolerende maatregelen moet ik indienen. Wat is de maximumtermijn?
  Er is geen termijn. Zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald kan de aanvraag worden ingediend. (Alle werkzaamheden moeten uiteraard wel gestart zijn na 14 augustus 2019).
   
 • Waar dient een factuur aan te voldoen?
  De regeling stelt geen eis aan de factuur. Bij voorkeur staat op de factuur vermeld: het gebruikte type isolatiemateriaal, materiaaldikte, de m2 en de Rd-waarden.

Mogelijk heeft u vragen over de SEEH. U kunt deze stellen via rvo_seeh@rvo.nl.