Samen voorbereiden op wonen zonder aardgas

Om de klimaatdoelen te halen hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze woningen en gebouwen. We gaan op zoek naar een andere manier om onze huizen te verwarmen, om te koken en te douchen.

We gaan stap voor stap op weg. Aardgas is iets dat we steeds minder kunnen gebruiken. Daarvoor kunt u nu zelf al veel doen. Dat begint met goede isolatie van uw huis: een goede eerste stap om minder aardgas te gebruiken. Daarnaast zijn we op zoek we naar andere manieren om uiteindelijk alle woningen te verwarmen, om te kunnen koken en te douchen. Op een duurzame wijze.

De grote lijn is dat de eerste Neder-Betuwse straten, buurten of gebieden in 2030 aardgasvrij zijn en zijn overgestapt op en duurzame energiebron en de hele gemeente in 2050. Dat betekent nogal wat. We stellen in 2021 eerst de Transitievisie Warmte op. Daarna maken we samen uitvoeringsplannen voor straten, buurten of andere gebieden. Samen bereiden we ons voor op wonen zonder aardgas.

Accordion item is ingeklapt

Wat is per Neder-Betuwse gebied het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten? Welke straten, buurten of gebieden zijn geschikt om als eerste (vóór 2030) aan te pakken, doordat er al grote ingrepen zijn voorzien of bewoners zelf al aan de slag willen? Dit nemen we allemaal mee in de Transitievisie Warmte, een routekaart voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In alle gemeenten moet in 2021 een Transitievisie zijn vastgesteld. We verwachten de concept visie voor Neder-Betuwe rond de zomer gereed te hebben en voor te kunnen leggen aan bewoners en andere betrokkenen. 

Natuurlijk is de route naar een aardgasvrije gemeente niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare duurzame energiebronnen of technieken. Daarom bekijken we de visie iedere XX jaar opnieuw bekeken. De verdere uitwerking per buurt/gebied omschrijven we in een uitvoeringsplan/ warmteplan. Uiteindelijk moeten alle buurten in 2050 van het gas af zijn.

In de Transitievisie nemen we daarvoor een globale planning in op. Zo weet iedere inwoner van Neder-Betuwe grofweg wanneer zijn of haar wijk/buurt aan de beurt is.

Accordion item is ingeklapt

Alle dorpen komen aan de beurt.

  • Heel Neder-Betuwe is volgens de planning uiterlijk in 2050 aardgasvrij en overgestapt naar duurzame warmtebronnen.
  • Meerdere woningen in de dorpen, zoals bijvoorbeeld in IJzendoorn en nieuwbouwhuizen vanaf medio 2018, zijn al aardgasvrij.

De gemeente informeert u via onder andere (nieuws)brieven en deze website wanneer we aan de slag gaan met uw buurt of straat. Per gebied (dorp/buurt/straat) stellen we, samen met de bewoners, warmteplannen op. Zogenaamde uitvoeringsplannen. In deze plannen zoomen we in op hoe we denken om een gebied stapsgewijs van het gas af te koppelen, welk alternatief het meest geschikt is en welke tijd we denken hiervoor nodig te hebben. Deze plannen maken we samen met bewoners en andere betrokkenen. We bereiden onze samen voor op wonen zonder aardgas

Accordion item is ingeklapt

De gemeente helpt: Energieloket Neder-Betuwe staat voor u klaar!

Het energiezuinig maken van uw woning is goed voor uw portemonnee, levert meer wooncomfort op en is beter voor het milieu. Maar het kan ook best lastig zijn, dat beseffen we maar al te goed. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Energieloket Neder-Betuwe helpt. Het energieloket is een initiatief van de gemeente Neder-Betuwe, is onafhankelijk en niet commercieel. Hier kunt u terecht voor alle vragen over energiezuinig wonen zoals:

  • Hoe krijg ik mijn energierekening naar beneden? 
  • Waar begin ik als ik mijn huis wil verduurzamen? 
  • Hoe weet ik dat ik geen appels en peren vergelijk als de opgevraagde offertes bekijk? 
  • Van welke subisidies kan ik gebruik maken? 
  • Kan er iemand met mij meekijken?

Maar u kunt er ook terecht voor allerlei handige tools waarmee u bijvoorbeeld kunt kijken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en u kunt er zelfs een persoonlijk woondossier aanmaken. Hiermee ziet u  wat voor u de geschikte maatregelen zijn, wat ze kosten en wat ze u opleveren. 

Neem een kijkje op www.EnergieloketNederBetuwe.nl. Heeft u nog vragen, neem contact op met Energieloket Neder-Betuwe via 0345 – 50 40 12.