Samen voorbereiden op wonen zonder aardgas

Om de klimaatdoelen te halen hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze woningen en gebouwen. We gaan op zoek naar een andere manier om onze huizen te verwarmen, om te koken en te douchen.

We gaan stap voor stap op weg. Aardgas is iets dat we steeds minder kunnen gebruiken. Daarvoor kunt u nu zelf al veel doen. Dat begint met goede isolatie van uw huis: een goede eerste stap om minder aardgas te gebruiken. Daarnaast zijn we op zoek we naar andere manieren om uiteindelijk alle woningen te verwarmen, om te kunnen koken en te douchen. Op een duurzame wijze.

De grote lijn is dat de eerste Neder-Betuwse straten, buurten of gebieden in 2030 aardgasvrij zijn en zijn overgestapt op en duurzame energiebron en de hele gemeente in 2050. Dat betekent nogal wat. We stellen in 2021 eerst de Transitievisie Warmte op. Daarna maken we samen uitvoeringsplannen voor straten, buurten of andere gebieden. Samen bereiden we ons voor op wonen zonder aardgas.

Accordion item is ingeklapt

Om de klimaatdoelen te halen, hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze woningen en gebouwen. Dat betekent nogal wat. Afgelopen zomer konden bewoners in de gemeente Neder-Betuwe meedenken over wonen zonder aardgas. Wat vinden zij er van? Welke zorgen hebben ze? Hoe aardgas-vrij-gereed zijn ze al? Dat en meer kwam aan bod. Bijna 250 inwoners deden mee aan de online vragenlijst via TipNeder-Betuwe.

Enkele resultaten van de online vragenlijst:

 • Ongeveer een derde van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente Neder-Betuwe aardgasvrij wordt. De twee belangrijkste redenen om aardgasvrij belangrijk te vinden, zijn om een leefbare wereld achter te laten voor toekomstige generaties en vanwege de effecten van klimaatverandering.
 • De reeds meest genomen maatregelen tot nu toe zijn: dakisolatie, muurisolatie, thermostaat lager zetten, vervangen (enkel) glas en vloerisolatie.
 • Bijna een tiende van de respondenten geeft aan binnen 5 jaar een hybride warmtepomp te installeren.
 • Bij het isoleren van hun huis vinden bewoners het krijgen van financiële ondersteuning (bijvoorbeeld subsidie) en onafhankelijk technisch advies belangrijk.
 • Kosten van het aardgasvrij worden, problemen met de techniek en of het nog warm genoeg is in huis met andere warmtebronnen zijn enkele zorgpunten over het wonen zonder aardgas. Een vijfde van de respondenten geeft aan zich juist géén zorgen te maken als ze moeten gaan wonen zonder aardgas.
 • Belangrijkste voorwaarden bij het nemen van maatregelen voor het verwarmen van de woning zonder aardgas zijn vooral: betaalbaarheid, woning goed kunnen blijven verwarmen en snel terugverdienen van de investeringen.

De belangrijkste resultaten hebben we hier ook grafisch beknopt weergegeven. De volledige rapportage is hier te lezen.

Input Transitievisie Warmte Neder-Betuwe
De gemeente neemt de resultaten van de online vragenlijst mee in de Transitievisie Warmte Neder-Betuwe. Deze visie beschrijft de overstap naar een aardgasvrij Neder-Betuwe en geeft aan welke stappen de gemeente, bewoners en ondernemers daarbij kunnen nemen. Daarin staat ook hoe dit in straten, buurten of huizenblokken kan worden uitgevoerd. Deze visie ligt eind dit jaar voor besluitvorming voor in de gemeenteraad. Als je nu al persoonlijk advies wil voor het verduurzamen van je huis, verwijzen we naar het Energieloket (klik op de button rechts bovenaan de pagina).

Accordion item is ingeklapt

Wat is per Neder-Betuwse gebied het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten? Welke straten, buurten of gebieden zijn geschikt om als eerste (vóór 2030) aan te pakken, doordat er al grote ingrepen zijn voorzien of bewoners zelf al aan de slag willen? Dit nemen we allemaal mee in de Transitievisie Warmte, een routekaart voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In alle gemeenten moet in 2021 een Transitievisie zijn vastgesteld. Via onder andere een online vragenlijst, interviews en een online ontbijtsessie is input opgehaald.

Natuurlijk is de route naar een aardgasvrije gemeente niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare duurzame energiebronnen of technieken. Daarom bekijken we de visie iedere XX jaar opnieuw. De verdere uitwerking per buurt/gebied omschrijven we in een uitvoeringsplan/ warmteplan. Uiteindelijk moeten alle buurten in 2050 van het gas af zijn.

In de Transitievisie nemen we daarvoor een globale planning in op. Zo weet iedere inwoner van Neder-Betuwe grofweg wanneer zijn of haar wijk/buurt aan de beurt is.

Accordion item is ingeklapt

Alle dorpen komen aan de beurt.

 • Heel Neder-Betuwe is volgens de planning uiterlijk in 2050 aardgasvrij en overgestapt naar duurzame warmtebronnen.
 • Meerdere woningen in de dorpen, zoals bijvoorbeeld in IJzendoorn en nieuwbouwhuizen vanaf medio 2018, zijn al aardgasvrij.

De gemeente informeert u via onder andere (nieuws)brieven en deze website wanneer we aan de slag gaan met uw buurt of straat. Per gebied (dorp/buurt/straat) stellen we, samen met de bewoners, warmteplannen op. Zogenaamde uitvoeringsplannen. In deze plannen zoomen we in op hoe we denken om een gebied stapsgewijs van het gas af te koppelen, welk alternatief het meest geschikt is en welke tijd we denken hiervoor nodig te hebben. Deze plannen maken we samen met bewoners en andere betrokkenen. We bereiden onze samen voor op wonen zonder aardgas

Accordion item is ingeklapt

De gemeente helpt: Energieloket Neder-Betuwe staat voor u klaar!

Het energiezuinig maken van uw woning is goed voor uw portemonnee, levert meer wooncomfort op en is beter voor het milieu. Maar het kan ook best lastig zijn, dat beseffen we maar al te goed. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Energieloket Neder-Betuwe helpt. Het energieloket is een initiatief van de gemeente Neder-Betuwe, is onafhankelijk en niet commercieel. Hier kunt u terecht voor alle vragen over energiezuinig wonen zoals:

 • Hoe krijg ik mijn energierekening naar beneden? 
 • Waar begin ik als ik mijn huis wil verduurzamen? 
 • Hoe weet ik dat ik geen appels en peren vergelijk als de opgevraagde offertes bekijk? 
 • Van welke subisidies kan ik gebruik maken? 
 • Kan er iemand met mij meekijken?

Maar u kunt er ook terecht voor allerlei handige tools waarmee u bijvoorbeeld kunt kijken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en u kunt er zelfs een persoonlijk woondossier aanmaken. Hiermee ziet u  wat voor u de geschikte maatregelen zijn, wat ze kosten en wat ze u opleveren. 

Neem een kijkje op www.EnergieloketNederBetuwe.nl. Heeft u nog vragen, neem contact op met Energieloket Neder-Betuwe via 0345 – 50 40 12.

Accordion item is ingeklapt

Ontbijtsessie met ondernemers

Aardgasvrij. Welke opgave ligt er in Neder-Betuwe? Hoe zit het met overcapaciteit van het energienetwerk? Welke mogelijke oplossingen zijn er? Hoe gaan we de handen nog meer in elkaar slaan en waar mogelijk zaken versnellen? Slechts enkele vragen die tijdens de online ontbijtsessie de revue passeerden op woensdag 14 juli 2021. Een vijftiental geïnteresseerde ondernemers uit de gemeente Neder-Betuwe nam hieraan deel. Wethouder Stefan van Someren: “We hebben met elkaar veel kennis in huis om een volgende stap te kunnen zetten zodat in 2030 al de helft van de gebouwde omgeving energieneutraal is.” Die kennis bleek ook uit de waardevolle ideeën en suggesties vanuit de ondernemers over aardgasvrij wonen in Neder-Betuwe én de behoefte een vervolg te geven aan deze sessie.

Wethouder Stefan van Someren opende de online ontbijtsessie namens de gemeente Neder-Betuwe. “Met de warmtetransitie werken we eraan om uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. Voor het verwarmen, koken en warm water zijn we dan overgestapt op duurzame energiebronnen in plaats van aardgas. Er zijn al diverse woningen en bedrijven gasloos. Ondernemers kunnen een belangrijke spelen in de overstap naar aardgasvrij. We kunnen samen de warmtetransitie verder vormgeven. De opbrengst uit deze sessie benutten we onder andere bij het opstellen van de zogenaamde Transitievisie Warmte. De gemeenteraad beslist eind dit jaar over die visie.”

“Er ligt een flinke opgave en we komen onderweg zeker nog wat hobbels tegen. Maar die hoeven we gelukkig niet van de ene op de andere dag te nemen,” aldus Leon Piepers, gastspreker en kwartiermaker Warmte van Regio Rivierenland. “En er liggen ook kansen”.

Energie besparen en isoleren zijn de eerste cruciale stappen als voorbereiding op wonen zonder aardgas. Die stappen zijn meer dan welkom met de almaar stijgende gasprijzen. “Energie armoede is iets dat op de loer ligt. Je wilt voor zijn dat gezinnen straks meer aan stookkosten betalen dan aan hypotheekkosten”, aldus Peter van den Berg, adviseur duurzaamheid, gemeente Neder-Betuwe. De gemeente ondersteunt inwoners daarbij onder andere via Energieloket Neder-Betuwe, met duurzaamheidsleningen en collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie. 

Kansen, uitdagingen, ambities en plannen
Aansluitend aan de aftrap door wethouder Van Someren volgde een kennismakingsronde tussen de aanwezige ondernemers: o.a. installatiebedrijven, makelaardij, assurantiën, bosopslag, energiecoöperatie, zand- en grindwinning en landschapsontwikkeling, bank en ondernemersvereniging. Zij deelden hun kansen, uitdagingen, ambities en plannen op het gebied van aardgasvrij. De energie onder ondernemers was overduidelijk aanwezig.

Tijdens de sessie volgden waardevolle ideeën, suggesties en ervaringen vanuit de ondernemers. Ondernemers die zelf ook al stappen zetten in verduurzaming en voorbereiding op aardgasvrij of zelfs al energieneutraal en aardgasvrij zijn. Een willekeurige bloemlezing:

 • ‘Veel meer aandacht voor energiebesparende maatregelen, daar begint het mee.’
 • ‘Leg focus niet op 2050 maar al veel eerder. Op 2030 waarin al forse CO2-reductie moet hebben plaatsgevonden.’
 • Juist nu al investeren in verduurzaming woning, zeker ook met het oog op de ontwikkelingen in de woningmarkt.’
 • ‘Oude boerderij uit 1890 verduurzaamd.’
 • ‘Er is een stuk minder vraag naar de cv-ketel.’ En ‘nu al een verdubbeling van het aantal aanvragen voor warmtepompen ten opzichte van vorig jaar
 • ‘Afstudeerders hebben onderzoek gedaan naar het benutten van aquathermie uit diepe plassen.’
 • ‘Brainstorms die al gaande zijn om een van de kernen aardgasvrij te maken.’
 • ‘De uitdagingen met overcapaciteit op het netwerk.’
 • ‘Meer aandacht voor regelingen voor verduurzaming van Rijksmonumenten.’
 • ‘Stimuleer kennisoverdracht, zowel bij bewoners als ondernemers.’
 • ‘Overleggen voor het onderling uitwisselen van ‘overtollige’ energie bij ondernemers op een bedrijvenpark’.
 • ’Zon op daken’ 
 • Idee voor een energiemarkt in het najaar.’
 • ‘Plan om groepje bewoners en ondernemers bij elkaar te krijgen om samen dit probleem op te pakken en zaken aan elkaar te koppelen.’
 • ‘Vooral veel communiceren over wat aardgasvrij (wonen zonder aardgas) is en de stappen daarheen inhouden en wat mogelijk is.’ 

‘Aardgasvrij. Maar wat dan wel?’
De gemeente Neder-Betuwe had voor deze sessie Leon Piepers, kwartiermaker warmte Regio Rivierenland, uitgenodigd voor een inspiratiesessie. Hij nam de aanwezigen mee in het energieverbruik, de vraagstukken die er liggen, niet alleen op niveau Neder-Betuwe maar juist ook in wisselwerking met andere delen in Nederland, het veranderende krachtenveld, de mogelijke warmteoplossingen ter vervanging van aardgas zowel collectief als individueel, wat de toekomst nog brengt en wat hij het meest kansrijk acht voor Neder-Betuwe en meer. Met daarbij ook alle ruimte voor vragen en suggesties vanuit ondernemers. “Er liggen uitdagingen, maar zeker ook kansen in de opgave die voor ons ligt. In die warmtetransitie komen we de komende jaren nog regelmatig verbeterslagen tegen in het uitfaseren van het ene systeem (aardgas) en het opbouwen van een nieuw systeem van duurzame energiebronnen”, aldus gastspreker Leon Piepers, Kwartiermaker Warmte, Regio Rivierenland. De presentatie kunt u hier downloaden.

Vervolg
Zowel de deelnemende ondernemers als ook de gemeente kijken terug op een leerzame, waardevolle en zeer interessante sessie. De gemeente Neder-Betuwe neemt de input uit deze ontbijtsessie met ondernemers mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en het vervolg. De energie uit deze sessie krijgt, op verzoek de ondernemers, ook nog een vervolg met sessies op specifieke thema’s als stimuleren energie besparing, community energy centre en zonthermie. 

Heeft u interesse om hiervan op de hoogte te blijven en/of deel te nemen? Laat het ons weten via fysiek@nederbetuwe.nl. Samen bereiden we ons stap voor stap op aardgasvrij wonen. Kijk voor meer informatie ook bij de andere onderwerpen op Samen voorbereiden op wonen zonder aardgas

Met dank aan de deelnemende partijen.