Helpdesk Zon Gelderland

Sinds 1 februari 2014 ondersteunt Helpdesk Zon Gelderland zonne-energieprojecten bij scholen, bedrijven en (sport)verenigingen. Scholen, (sport)verenigingen en bedrijven in Gelderland kunnen bij deze helpdesk onafhankelijk advies inwinnen, zodat zij de keuze voor het meest geschikte zonne-energiesysteem voor hun dak gemakkelijker en sneller kunnen maken.

De Provincie Gelderland heeft vanuit het programma Energietransitie, dit initiatief genomen omdat Zonne-energie weliswaar  financieel steeds beter binnen het bereik van scholen, (sport)-verenigingen en bedrijven komt, maar deze partijen tegelijkertijd moeite hebben een keuze te maken. Dat komt omdat het in de praktijk niet zo simpel blijkt om een geschikt zonne-energiesysteem te kiezen uit het grote aanbod en het ontbreken van onafhankelijk advies. Om te voorkomen dat aankoopbeslissingen bij scholen bedrijven en (sport)-verenigingen worden uitgesteld, heeft de Provincie de Helpdesk ingesteld.

Accordion item is ingeklapt

Het opwekken van zonne-energie op daken draagt bij aan de doelen in het programma Energietransitie: 14% hernieuwbare energie in 2020 waarvan minimaal de helft lokaal wordt opgewekt. Zonne-energie leent zich uitstekend voor lokale decentrale opwek.

Accordion item is ingeklapt

Scholen die een zonne-energiesysteem aanschaffen, kunnen vanaf 1 februari 2014 subsidie aanvragen voor de aanschaf van een energiedisplay. Het display moet energiezuinig zijn (minimaal een A++-label), op een centrale plaats worden opgehangen en het zonne-energiesysteem moet een minimaal vermogen van 10 kiloWattpiek hebben. Per zonne-energiesysteem kan slechts één display worden gesubsidieerd. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,-  per energiedisplay.

Bron: www.klimaatverbond.nl

Accordion item is ingeklapt

De Helpdesk is bereikbaar op werkdagen via 088 8807922. U kunt ook een mail sturen naar helpdeskzon@gelderland.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen een antwoord op uw vraag. De Helpdesk is ook te volgen via Twitter: #HelpdeskZonGld. Klimaatverbond Nederland verzorgt in opdracht van de Provincie Gelderland de bemensing van de Helpdesk Zon Gelderland.