Elektrisch 'E-rijden', aanvragen oplaadpaal

Neder-Betuwe werkt samen met Allego b.v. om een optimale infrastructuur voor elektrisch laden uit te rollen. Deze samenwerking biedt de E-rijders onder onze inwoners de mogelijkheid om kosteloos een verzoek te doen voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte. 

Inwoners zonder een garage of oprit kunnen hun elektrische auto niet opladen op eigen terrein. Veel elektrisch rijders in Nederland zijn dus afhankelijk van laden aan de openbare weg. Allego plaatst, financiert en onderhoudt de laadpalen die zij ter beschikking stelt binnen de gemeente Neder-Betuwe.

N.b. Houd er bij het indienen van een verzoek rekening mee dat de behandeling van een aanvraag minimaal 16 weken duurt. De laadtarieven en voorwaarden zijn te vinden op de website van Allego b.v.

Accordion item is ingeklapt
 1. Als E-rijder kunt u een aanvraag indienen via openbaarladen.nl/neder-betuwe.
 2. Allego beoordeelt de aanvraag, doet een technische check bij de netbeheerder en stelt een verkeersbesluit voor bij de gemeente.
 3. Na beoordeling en goedkeuring van de gemeente neemt de gemeente het verkeersbesluit en gaat de bezwaartermijn daarvan in.
 4. Binnen deze bezwaartermijn worden de vergunningen bij de netbeheerder aangevraagd en behandeld.
 5. Zodra het verkeersbesluit onherroepelijk is schouwen de aannemer en de gemeente de locatie. Bij akkoord wordt de installatie ingepland.
 6. De laadpaal wordt vervolgens geplaatst. Na oplevering wordt de gemeente en de verzoeker van de laadpaal (e-rijder) hiervan op de hoogte gesteld.
 7. De gemeente richt daarna doorgaans binnen 6 weken de laadplek in met de juiste bebording/belijning op basis van het verkeersbesluit. Houd er rekening mee dat, zolang de bebording niet is geplaatst, alle auto’s (dus ook brandstofauto’s) bij de laadpaal mogen parkeren.

Accordion item is ingeklapt

Beoordeling van uw verzoek

De laadinfra aanbieder houdt bij de beoordeling van uw verzoek rekening met de gemeentelijke beleidsregels Neder-Betuwe 2015. Uitgangspunten zijn de volgende:

 1. Spreiding van laadpalen in uw gemeente;
 2. Parkeerdruk in een straat;
 3. Zichtbaarheid en bereikbaarheid;
 4. Voorkeurslocaties (strategisch geplaatste laadpalen);
 5. Afstand tussen de verschillende oplaadpalen;
 6. Maximale afstand van de laadpaal tot aan het aanvraagadres.

Eigen laadpunt

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet hun auto mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Accordion item is ingeklapt