Vragen en antwoorden

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en hulp voor de jeugd, ouderen en mensen met een ziekte of beperking. Daarover hebben mensen vragen. Op deze pagina vindt u al veel antwoorden. In dit document staan de belangrijkste vragen en antwoorden die onder meer zijn gesteld tijdens informatieavonden in de dorpen. Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met één van de Kernpunten welzijn wonen werk zorg.

U kunt ook informatie opzoeken via een aantal onderwerpen links op de pagina Neder-Betuwe kan meer.

Het Rijk heeft de grootste misverstanden over de jeugdwet en over de Wmo 2015 verzameld:

Kijk verder voor veel algemene vragen en antwoorden op https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/faq.

Uitgelicht

Zoeken