Regionale samenwerking

Voor de nieuwe taken die eerder bij het Rijk lagen (zoals de Jeugdzorg en een deel van de AWBZ) werkt Neder-Betuwe samen met de negen andere gemeenten in de regio Rivierenland. Er is sinds begin 2014 gezamenlijk beleid hiervoor ontwikkeld en het grootste deel van de zorg is gezamenlijk ingekocht.

De gemeenten in de regio Rivierenland werken samen aan deze 'transities in het sociaal domein', in overleg met instellingen, cliënten en hun omgeving. Met als belangrijkste uitgangspunt: de eigen kracht van mensen. Landelijk heet dit 'de kanteling van de Wmo': van een overheid die inwoners compenseert bij een beperking, naar ondersteunen van zelfredzaamheid van mensen. Zorg- en welzijnsinstellingen gaan meer samenwerken. Professionals krijgen meer ruimte om hun cliënt te helpen zélf zijn leven op de rit te krijgen. Geen 'standaardoplossingen' meer vanuit één organisatie, maar in gesprek gaan met een cliënt over wat het beste bij hem of haar past.

Meer over de regionale samenwerking en over het beleid dat de regiogemeenten samen vormgeven, kunt u lezen op de gezamenlijke website. U vindt daar ook video's en nieuwsbrieven.

Zorginkoop 2016

De zorginkoop voor 2016 wordt ook weer regionaal geregeld. Zorgaanbieders die hierop willen inschrijven, vinden hier meer informatie.

Uitgelicht

Zoeken