Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en mee te doen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de volgende Wmo-voorzieningen: hulp bij het huishouden, woningaanpassing of woonvoorzieningen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, maatschappelijke opvang (met name van dak- en thuislozen) en vrouwenopvang, dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking, begeleid wonen en beschermd wonen Ggz.

U kunt deze hulpmiddelen aanvragen bij het Kernpunt welzijn wonen werk zorg. We bespreken uw persoonlijke situatie én we kijken samen wat u zelf nog kunt doen, eventueel met hulp door iemand uit uw omgeving. Eenvoudige hulpvragen worden telefonisch of met een kort gesprek afgehandeld. Bij nieuwe cliënten en ingewikkelde hulpvragen komt er een afspraak met het dichtstbijzijnde Kernpunt. Zij gaan, bij u thuis of op de spreekuurlocatie, met u in gesprek over uw situatie en wat er nodig is.

Uitgelicht

Zoeken