Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs zorgt dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij huis.

Heeft uw kind op school tijdens de les extra hulp of aangepast lesmateriaal nodig, vanwege bijvoorbeeld een chronische ziekte, een verstandelijke beperking of een gedrags- of leerstoornis? De school is ervoor verantwoordelijk om samen met u vast te stellen wat er nodig is aan extra ondersteuning. Zodat uw kind een onderwijsplek heeft die past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Lukt dit niet op deze school, dan zorgt de school in overleg met u voor een plek op een andere school.

Meer informatie vindt u op www.passendonderwijs.nl, de landelijke website met algemene informatie over passend onderwijs.

Uitgelicht

Zoeken