Participatiewet

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en gedeeltelijk de Wajong. Van iedereen die kan werken wordt gevraagd zich naar vermogen in te zetten. Bij voorkeur in een reguliere baan. De gemeente ondersteunt bij het vinden van werk.

Ontving u in 2014 een bijstandsuitkering, dan valt u vanaf 1 januari 2015 dus onder de Participatiewet. Dat geldt ook als u op de wachtlijst staat voor de Wsw of als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent. De Participatiewet vergroot de kans dat u aan de slag kunt bij een gewone werkgever.

Meer kans op werk

Werkgevers en de overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met weinig kans op werk. Bijvoorbeeld mensen met een handicap en mensen die op de wachtlijst voor de Wsw staan. De gemeente kan u en de werkgever een handje helpen. Met aanpassing van de werkplek, extra begeleiding of met loonkostensubsidie. En als u werkt, krijgt u salaris en ontvangt u niet langer een uitkering.

Nieuwe spelregels

Vanaf 1 januari 2015 worden de regels strenger. Dat kan betekenen dat u werk moet accepteren waarvoor u langer moet reizen. Ook bent u verplicht om uw kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld door een cursus te volgen. De gemeente kan u ook vragen om activiteiten te doen die nodig zijn voor de samenleving. Dit heet de tegenprestatie. Meer uitleg over de strengere regels en de tegenprestatie leest u hier (pdf, 164 kB)

Beursplein Rivierenland

Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij het loket Werk en Inkomen, dat is aangesloten bij Beursplein Rivierenland, Nieuwe Tielseweg 112a, Tiel, tel. 0344-656600. Kunt u gedeeltelijk werken of bent u tijdelijk arbeidsongeschikt, dan kunt u hier ook terecht met een ondersteuningsvraag.

Wajong of niet?

Had u in 2014 al een Wajong-uitkering van het UWV, dan houdt u recht op Wajong als u aan de voorwaarden blijft voldoen. Het UWV blijft uw aanspreekpunt. Wordt u in 2015 18 jaar? Of vraagt u vanaf 2015 Wajong aan? Dan valt u onder de regels van Wajong 2015. U krijgt dan alleen nog Wajong als u helemaal niet (meer) kunt werken.

Uitgelicht

Zoeken