PGB

Een PGB is een PersoonsGebonden Budget. Dit is een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Daarnaast heb je ‘Zorg in natura’, wat betekent dat een zorgaanbieder via een contract met de gemeente bij u hulp of zorg biedt.

Hieronder staat iets meer uitleg over het PGB. Wilt u nog meer weten, lees dan de folder. Deze folder is ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis en op de spreekuurlocaties van de Kernpunten.

Voorwaarden voor PGB in de Wmo 2016

Komt u in 2016 in aanmerking voor begeleiding, dagbesteding of logeren? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). U moet daarvoor uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie. De gemeente kijkt of een PGB bij u past. Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. 
  • De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.

De gemeente kan niet 'zomaar' een PGB weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het PGB kunt beheren en u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het PGB niet weigeren. Voor een PGB in de jeugdwet gelden deze regels meestal voor de ouders of verzorgers van het kind.

Wilt u weten of een PGB iets voor u is, dan kunt u de PGB-test invullen op de website van Per Saldo, de belangenorganisatie van budgethouders.

Betalingen PGB via Sociale verzekeringsbank

Het PGB wordt niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale verzekeringsbank (SVB) krijgt het geld en betaalt uw hulpverleners. U bepaalt wel zelf wie uw hulpverleners zijn en hoeveel uur hulp u bij wie inkoopt. 

Voor meer uitleg gaat u naar de site van het Servicecentrum PGB van de SVB.

Uitgelicht

Zoeken