Jeugd

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering
  • aanpak van kindermishandeling
  • geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGz)
  • jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
  • behandeling (evt. met verblijf) voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking of psychische stoornis
  • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
  • vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Het PGB blijft bestaan. Voorheen was alleen een PGB mogelijk voor begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking. Vanaf 2015 is ook een PGB mogelijk voor jeugd-GGZ en kinderen en jongeren met ontwikkel- en opgroeiproblemen, bijvoorbeeld opvoedproblemen en gedragsproblemen.

Woonplaatsbeginsel

Voorzieningen voor jeugd moeten worden aangevraagd bij de gemeente in de woonplaats van de ouder met gezag. Als beide ouders het gezag hebben na een echtscheiding is de hoofdverblijfplaats van het kind leidend. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Kernpunt in uw woonplaats.

Save team

Ook in onze regio is een Save team aan het werk als opvolger van het oude Bureau Jeugdzorg. Zij gaan over de 'gedwongen' hulpverlening zoals jeugdreclassering, maatregelwerk en onderzoek bij signalen dat de veiligheid van kinderen in het gedrang komt. In opdracht van de kinderrechter voeren zij hun werkzaamheden uit als jeugdbeschermer. Om te voorkomen dat kinderen Onder Toezicht gesteld moeten worden door de kinderrechter gaan zij nauw samenwerken met de Kernpunten en het Sociaal Team. Door samen op te trekken en vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden hopen we vaker te kunnen voorkomen dat opvoedsituaties uit de hand lopen.

Aanpak van overgewicht bij kinderen

De buurtsportcoaches van de gemeente hebben de krachten gebundeld en dat leidde tot het programma ‘(ge)Zin in fit’. Neder-Betuwe helpt zo mee om het - overigens landelijke -  probleem van overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Na de herfstvakantie (waarschijnlijk 26 oktober of 2 november 2016) start bij Olympia in Ochten de eerste beweegactiviteit voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met overgewicht. In groepsverband wordt twee keer per week negen maanden lang gewerkt aan conditie, kracht, coördinatie, weerbaarheid, zelfvertrouwen en vermindering van het gewicht. En hopelijk ook met het resultaat dat kinderen plezier krijgen en houden in bewegen.

Een te zwaar kind heeft meer kans om later een te dikke volwassene te worden. Iemand die te zwaar is heeft meer kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsproblemen. Kortom, het is belangrijk om overgewicht op jonge leeftijd aan te pakken. Daarom ontwikkelde Diëtistenpraktijk Eetstijl en Buurtsportcoach Joris Maier in opdracht van gemeente Neder-Betuwe voor kinderen en hun ouders het programma ‘(ge)Zin in Fit’.

Doorverwijzing

Kinderen met overgewicht worden doorverwezen door een professional. Dat kan de jeugdverpleegkundige huisarts of kinderarts zijn.

Coach

De kinderen krijgen begeleiding van een diëtist, jeugdverpleegkundige, buurtsportcoach, sportinstructeur en zo nodig van een fysiotherapeut. Ieder kind heeft zijn of haar eigen coach. De beweegactiviteiten zijn wekelijks op woensdag van 14.00-15.00 uur en op vrijdag van 17.00-18.00 uur in de bovenzaal van Olympia in Ochten. Daarnaast maken de kinderen kennis met allerlei soorten van bewegen om zo te kijken wat het beste bij hem of haar past.

Meer informatie

Lees hier de flyer (pdf, 1.834 kb)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Hooft, tel. 026 – 3390379 | e-mail: wilma@eetstijl.nl | www.eetstijl.nl of met Joris Maier, Buurtsportcoach Aangepast Sporten gemeente Neder-Betuwe | tel. 06-48072563 | e-mail joris@healthclubjulien.nl

Uitgelicht

Zoeken