Indicatie

Als u nu een indicatie heeft voor hulp of begeleiding die binnenkort afloopt, zorg dan dat u dit minimaal 8 weken van te voren meldt bij de Kernpunten. De medewerker van het Kernpunt welzijn wonen werk zorg nodigt u dan uit voor een keukentafelgesprek.

Verhuist u naar onze gemeente?

Verhuist u naar deze gemeente, maar loopt uw indicatie nog niet af? Dan moet u dit ook melden bij de Kernpunten. Bij voorkeur minimaal 8 weken voordat u verhuist.

Hoe ziet de (her)indicatie er uit?

U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met een kernpuntmedewerker. U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om bij het gesprek of de gesprekken aanwezig te zijn. Het Kernpunt maakt van de gesprekken een gespreksverslag/ ondersteuningsplan. Als u met het verslag instemt, kunt u het ondertekenen en terugsturen. Het verslag vormt de aanvraag voor een Wmo-voorziening of Jeugdhulp. De gemeente neemt de uitkomst van het plan in principe 1-op-1 over.

Ondersteuningsplan

Onder de WMO 2015 worden geen indicaties meer afgegeven. In plaats daarvan stellen de Kernpunten samen met u een ondersteuningsplan op. Dat is de nieuwe werkwijze.

Uitgelicht

Zoeken