Hulp bij het huishouden

Als u in 2016 huishoudelijke hulp ontvangt is dit (in de meeste gevallen) in de vorm van een resultaat-indicatie. Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft u een brief ontvangen. In deze brief geven wij aan dat u uiterlijk 30 september 2016 bericht van ons ontvangt.

Hulp aanvragen

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat geldt ook voor u. Het kan zijn dat u hiervoor hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig heeft: bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Als u denkt hulp bij het huishouden nodig te hebben, dan kunt u terecht bij de Kernpunten welzijn wonen werk zorg. Samen met u wordt – in een keukentafelgesprek – bekeken welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning.

Wat kunt u nog zelf?

Voor alle hulpaanvragen geldt vanaf 2015 dat eerst gekeken wordt wat u zelf kunt en wat eventueel door uw directe omgeving (kinderen, buren of bijvoorbeeld vrijwilligers) kan worden gedaan. Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw situatie in beeld gebracht. Is er geen goede oplossing in uw directe omgeving mogelijk en is er volgens het Kernpunt wel hulp bij het huishouden nodig, dan krijgt u professionele ondersteuning door een zorgaanbieder. Dat kan een van de gecontracteerde zorgaanbieders zijn of een andere zorgaanbieder naar eigen keuze, via een PGB.

Uitgelicht

Zoeken