Beschermd wonen

Beschermd Wonen is zorg in combinatie met woonruimte voor mensen die vanwege (een) ernstige psychiatrische aandoening(en) niet zelfstandig kunnen wonen.

De komende vijf jaar houden mensen die beschermd wonen hun recht daarop, behalve als hun indicatie eerder afloopt. In dat geval wordt opnieuw beoordeeld of beschermd wonen nodig blijft. Dat hebben de instellingen en de gemeenten gezamenlijk besloten. Nijmegen is verantwoordelijk voor het beschermd wonen in Rivierenland.

Uitgelicht

Zoeken