Verslag Dakota-crash

In dit artikel leest u een verslag van de heer A. Verbakel uit Uden, lid van de Documentatiegroep Volkol.

Crash van Skytrain C-47A, 43-15180 van 50 Troop Carrier Squadron, 314 Troop Carrier Group,  52 Troop Carrier Wing van de 9e USAAF op 18 september 1944 tussen Dodewaard en Ochten.

Terzake ligt het volgende voor:

 1. In een brief van 3-9-1981 gaf de hr. M. Looijen uit Dodewaard aan de hr. Jan Hey te Hengelo (een alom bekende onderzoeker oorlogsgraven Nederland) een opsomming van de aanwezigheid van geallieerde oorlogsgraven in Dodewaard.

  Hij schreef daarin onder 1. “In de gemeente Dodewaard 6 Amerikanen begraven, waarvan 3 onbekend. X-3369, X-3370, X-3371.

  Bekend:
  - Henry Honeysett.  2e Lnt.
  - Josiph Dobo.  Sgt 15330920,
  - Leonard Ottawa. Capt. Maart 1946 overgebracht naar Margraten.”

  De gemeente Dodewaard maakte in haar “opgave van oorlogsgraven op haar grondgebied” aan het Nederlandse Rode Kruis en aan het Ministerie van Oorlog echter geen melding van deze graven, noch van die voor achttien Britse militairen die ook bij het zelfde voorval omkwamen.
  De gemeente Echteld deed dat wel, zodat er geen onzekerheid hoeft te bestaan over de vraag op wier grondgebied het toestel met de 24 inzittenden, want dat was het geval, neerstortte.
   
 2. In haar opgave beschrijft de gemeente Echteld het voorval uitvoerig en zegt het volgende:

  “18.09.44 is bij H. van Lent, Veld O.14 een Amerikaans transporttoestel neergestort, dat Britse para’s naar Arnhem vervoerde. De machine met nr. 315180 had 23 man aan boord, waarvan er 5 Amerikaan moeten zijn geweest, omdat 18 para’s bekend zijn. In eerste instantie zijn allen ter plaatse begraven. De Engelsen zijn overgebracht naar Jonkerbos WC in Nijmegen: 18-09-1944 allen van 156th Bn. The Parachute Regt. AAC

  Pte. G.T. Brownlow Pte. R. Killingworth
  Pte. A. Butler  Sjt.  J.C. Kinsley-Smith
  Pte. H. Clayton  Cpl. O. Lilly
  Pte. J.F. Clayton  Pte. H.J. Philpotts
  Pte. R. Fuller  Pte. H. Stanyer
  Pte. D.L. George  Pte. T. Stevens
  Pte. G.H. Gilliver  Pte. P. Taylor
  Pte. H. Hopwood Pte. G. Tutton
  Pte. E.E. Johns Pte. J. Wilson

  Allen zijn naast elkaar begraven maar niet iedereen kon apart geïdentificeerd worden. Om deze reden hebben de grafstenen het opschrift “Buried near this spot”.

  Over de Amerikanen is in eerste instantie verder niets bekend. Wél werd enkele jaren na de oorlog op de plaats van de ramp een hals-of pols-kettinkje gevonden met een doublé plaatje in ovale vorm waarop de naam Joseph W. Bobo voorkwam.

Toelichting van de heer A. Verbakel uit Uden

De bovenvermelde aantekening en de opgave van de gemeente Echteld zijn als volgt te analyseren c.q. in feiten weer te geven:

Op maandag 18 september 1944 – de tweede dag van de operaties voor Market Garden -  voerden o.a. eenheden van de 9e United States Army Air Force (USAAF) transportvluchten (troepen en voorraden) naar de landingsgebieden rond Eindhoven-Son, Groesbeek en Arnhem uit. Zij incasseerden aanzienlijke verliezen.

Een van de niet-terugkerende toestellen was de Skytrain C-47A, 43-15180 van 50 Troop Carrier Squadron / 314 Troop Carrier Group / 52 Troop Carrier Wing van de 9e USAAF.

Het toestel was in de eerste serie van die dag (A-31 en onder ‘chalknumber’  619) met zijn zeskoppige bemanning en achttien parachutisten van het Medium Machine Gun Platoon van het Britse 156e. Parachute Battalion / 1st British Airborne Division aan boord op weg naar een droppingterrein bij Arnhem. Het was opgestegen vanaf Airfield Saltby.

Met de linkermotor en linkerbrandstoftank in brand ging het tussen Ochten en Dodewaard (Bonegraafseweg) neer. Alle inzittenden kwamen om het leven; een van de para’s was uit het toestel geslingerd, zwaar gewond en overleed tegen het einde van de dag. Zij kregen een veldgraf in de nabijheid van het wrak van het toestel en zijn van daaruit overgebracht naar officiële oorlogsbegraafplaatsen.

De Amerikanen, genoemd in de brief van de hr. Looijen:
Captain Leonard A. Ottaway, legernummer O-665106, was de piloot/gezagvoerder van deze C-47. Hij werd vanuit zijn veldgraf in eerste instantie overgebracht naar de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten en vandaar naar het Ardennes American Cemetery te Neupre-Neuville in België – graf vak A, rij 42, nr. 53

Onderscheiding: Air Medal with 2 Oak Leaf Clusters.

2e Lieutenant Henry G. Honeysett, legernummer 0-816482, was eveneens lid van de bemanning van de bij Ottaway genoemde Skytrain; hij bekleedde de functie van navigator. Ook hij werd overgebracht naar Margraten en later naar het Ardennes American Cemetery te Neupre-Neuville, waar hij thans rust in graf vak B, rij 33, nr. 41.

Onderscheiding: Air Medal with Oak Leaf Cluster.

Staff  Sergeant Joseph W. Bobo, legernummer 15330920, behoorde ook tot de bemanning en was de radiotelegrafist. Vanuit zijn veldgraf volgde hij dezelfde weg als zijn gezagvoerder en rust nu ook op het Ardennes American Cemetery te Neupre-Neuville - graf vak A, rij 43, nr.52.

Onderscheidingen: Air Medal with Oak Leaf Cluster, Purple Heart.

De andere drie bemanningsleden, welke niet ter plekke konden worden geïdentificeerd en als onbekenden bij hun kameraden in veldgraven werden begraven waren T/Sgt. George A. Collier, S/Sgt. Xon C. Connett en Capt. Herbert Pluemer Jr. Het waren deze drie die na hun opgraving tezamen met hun wel bekende kameraden te Margraten werden herbegraven – wederom als onbekenden – in een van de graven X-3369, X-3370 en X-3371. Wie in welk graf lag is ons niet bekend. Zij zijn op een later tijdstip alsnog geïdentificeerd; twee van hen werden weer overgebracht naar Neupre-Neuville en een op grond van een keuze van de familie naar een begraafplaats in de Verenigde Staten. (De Amerikaanse regering bood en biedt nog steeds deze mogelijkheid).

Het waren:
Technical Sergeant George A. Collier, legernummer 34168695. Hij was de ‘crewchief’ en werd eveneens via Margraten uiteindelijk herbegraven op het Ardennes American Cemetery Neupre-Neuville, Belgie – graf vak A, rij 42, nummer 55.

Onderscheidingen:  Air Medal with Oak Leaf Cluster, Purple Heart.

Staff Sergeant Xon C. Connett, legernummer 36741364, de radaroperateur. Hij volgde dezelfde route als zijn bovengenoemde kameraden en werd ook herbegraven op het Ardennes American Cemetery Neupre-Neuville, Belgie – graf vak A, rij 43, nummer 54.

Captain Herbert Pluemer Jr., legernummer niet bekend. Hij was de tweede piloot, de co-pilot, van de Skytrain. Vanaf Margraten of Neupre-Neuville is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar een begraafplaats te New Jersey in zijn thuisland.

De achttien manschappen van het Medium Machine Gun Platoon, 156 Parachute Battalion, 1st British Airborne Division.
Zoals eerder al gemeld kwamen zij allen om bij de crash van hun Amerikaanse transporttoestel. Zij waren van Britse nationaliteit en behoorden ook tot een Brits legeronderdeel.

De achttien werden in 1946 herbegraven op de Britse Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos te Nijmegen. Het waren:

Private George Thomas BROWNLOW,
3447298, 27 jaar,
Graf/Herdenking:  Sp. Mem. 8. A. 1.

Private  Arthur  BUTLER,
4127288,  24 jaar,
Graf/Herdenking:l Sp. Mem. 8. A. 2.

Private Harold CLAYTON,
558258,  22 jaar,
Graf/Herdenking: Sp.Mem. 8. A. 3.

Private John Frederick CLAYTON,
4801336,  27 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. A. 4.

Private Richard FULLER,
6212484,  24 jaar,
Afkomstig van Harlesden, Middlesex,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. A. 5.

Private Daniel Lloyd GEORGE,
4688585,  27 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. A. 6.

Private George Henry GILLIVER,
14613101,  19 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. A. 7.

Private Harry HOPWOOD,
3452213,  25 jaar,
Afkomstig van Droylsden,Manchester,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8.A. 8.

Private Eric Edwin JOHNS,
7014183,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8.A. 9.

Private Richard KILLINGWORTH,
5673666, 25 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 1.

Serjeant John Charles KINSLEY-SMITH,
4123681,  29 jaar,
Afkomstig van Adel, Leeds, Yorkshire,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 2.

Corporal Owen LILLY,
3188365,  24 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 3.

Private Henry John PHILPOTTS,
14642734,  19 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 4.

Private Harold STANYER
4127255,  23 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 5

Private Thomas STEVENS,
3606335,  21 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 6.
Worcestershire

Private Patrick TAYLOR,
14640602,  19 jaar,
Afkomstig van Malvern Link,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 7.

Private George TUTTON,
5673498,  24 jaar,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 8.

Private Joseph WILSON,
4125416,  24 jaar,
Afkomstig van Timperley, Cheshire,
Graf/Herdenking: Sp. Mem. 8. B. 9.

Zie:
- Luchtbrug Market Garden door Bart van der Klaauw – Bart Rijnhout

“Met vijf bemanningsleden  en achttien parachutisten van de 156 Parachute Bataljon op weg naar Arnhem” (blz. 56);
- “Wings of freedom  -  Troop Carrier C-47 losses in Market Garden and the role of the underground movement” door H. den Brok.

Foto van het monument ter nagedachtenis van de 24 omgekomenen te Ochten, via de hr. Cees van Meer te Dodewaard. Foto van het monument ter nagedachtenis van de 24 omgekomenen te Ochten, via de hr. Cees van Meer te Dodewaard.
Verslag van de heer A. Verbakel uit Uden (lid Documentatiegroep Volkel).